Stockholm

50 influencers i stor granskning: "Orkade inte läsa allt"

Konsumentverket och skärmdumpar från Konsumentverkets granskning av 50 influencers
50 influencers i stor granskning: "orkade inte läsa". Foto: Foto: Patrik Lundin / SvD / TT och Konsumentverket / biancaingrosso/instagram & kenzas/instagram

Konsumentverket har granskat 50 av Sveriges största influencers reklaminlägg på Instagram. En av influenserna som var med i granskningen berättar att det var svårt att förstå vad som hade gjorts fel. Här är allt du behöver du veta!


Läs mer

Med fokus på några av Sveriges 50 största influencers har Konsumentverket publicerat en helt ny granskning. Den fokuserar främst på bristerna som kan uppstå när influencers gör reklam. Men vart ska man börja egentligen? Så här säger Charlotte Söderlund från Konsumentverket, som medverkat i granskningen, till Nyheter24

– En generell input är att vi vill försöka komma ifrån fokuset kring ”vilket ord ska jag använda för att vara okej” eftersom det alltid rör sig om en helhetsbedömning. 

Det har innan lagts vikt vid vilka ord som bör användas när influencers marknadsför i sociala medier. I Konsumentverkets nya granskning identifierade de nu att många av influencers inslag, i form av reklammarkeringar, inte är så pass tydliga att de kan uppfylla kravet på reklamidentifiering - trots att de använder rätt ord. 

– De kan till exempel röra sig om en dold placering, otydlig färgsättning m.m, säger Charlotte. 

Konsumentverket har granskat 50 influencers reklammarkeringar. Bildkälla: Konsumentverket / hannaoeberg/instagram , biancaingrosso/instagram & kenzas/instagram

Vad kan hända om man gör fel? 

Enligt inläggen som granskats har Konsumentverket sett att några eventuellt kan riskera bryta mot lagen för bristande reklamidentifiering. Dock har ingen av de 50 influenserna som var involverade hittills fått något straff. 

Istället så har de nu fått chansen att rätta till eventuella brister som Konsumentverket påpekat. Om Konsumentverket sedan skulle göra en uppföljning på enskilda influencers så kan de komma att öppna tillsynsärenden mot dem som myndigheten anser bryter mot lagen. 

Utdrag från Konsumentverkets granskning. Bildkälla: Konsumentverket / swedishnomad/instagram & johannaolinemodin/instagram

– Alla influencers som har omfattats av granskningen har fått ta del av granskningen och därigenom också uppmaningen att se över sin marknadsföring om man anser sig träffad av våra synpunkter. Granskningen ska också ses som en generell uppmaning för influencers att beakta våra synpunkter vid utformandet av marknadsföring i framtiden, säger Charlotte.

När Nyheter24 pratar med en av influencersarna som granskades förklarar han att det var svårt att förstå vad som stod vilket resulterade i att han inte orkade läsa igenom allt. Han tyckte även att det var svårt att förstå vad som hade gjorts fel.

Så undviker du att bryta mot lagen

När Nyheter24 frågar Konsumentverket vilka specifika faktorer som ska innefattas för att man tydligt har brutit mot lagen svarar de att en helhetsbedömning alltid måste göras.

– Det görs alltid en helhetsbedömning för varje inlägg där hänsyn tas till tex. den följarskara som influencern i fråga har. Det kan alltså ställas olika krav på vad som är "tillräckligt" beroende på vilka som tar del av inläggen.

Trots att influencers använder Instagrams inbäddningsverktyg för betalda samarbeten kan det brista. Bildkälla: Konsumentverket / margauxdietz/instagram

“I samarbete med” eller “Reklam” 

Vidare finns det mer konkreta regler som bör följas för att undvika att göra fel. Så här säger Konsumentverket om orden:

“I samarbete med”

– Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att reklammarkeringen "i samarbete med" inte är tillräcklig som reklammarkering eftersom ordalydelsen inte tillräckligt tydligt indikerar att betalning för inlägget har utgått.

Utdrag från Konsumentverkets gransking. Bildkälla: Konsumentverket / agnessagstrom/instagram

“Reklam” 

– Även om man till exempel använder ordet ”Reklam” som Konsumentverket rekommenderar, så kan ju markeringen ges en dold placering så att den ändå inte syns tillräckligt snabbt.

Konsumentverket rekommenderar alltså att influencers använder ordet reklam i en kombination med helhetsbedömningen av att det klart framgår att det är ett betalt samarbete och reklammärkningen inte är dold eller otydligt placerad. 

Bloggbevakning har även gjort en sammanfattning av de viktigaste punkterna från granskningen. 

Senaste nytt

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.