Onsdag 30 Nov
Stockholm

Cellprov

Gynekologisk cellprovstagning görs regelbundet för att kunna skydda kvinnor mot livmoderhalscancer.

Alla kvinnor i åldern 23-50 år får en kallelse för provtagning var tredje år.

Provet tas från livmodertappen. Detta kan visa tidigt om man har cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

Cellförändringar som upptäcks brukar i de allra flesta fall vara lättare förändringar som upptäcks av sig själv. En del behöver tas bort.

Provet kan också visa tecken på cancer, men det är mycket ovanligt. I sådana fall kan behandling börja i ett tidigt stadium.

Livmoderhalscancer orsakas av viruset HPV.

Det går att vaccinera sig mot livmoderhalscancer.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.