- Foto: Katinka Igelberg

Veronica Palm: "Välfärd är viktigt för att förebygga hemlöshet"

DEBATT. Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, kritiserar regeringens politik för att bekämpa hemlösheten.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Hemlöshet är ett yttersta uttryck för social utsatthet och ärinte värdigt ett modernt samhälle. Tyvärr är hemlöshet ett problem som ökar idagens Sverige. 34 000 personer var hemlösa vid Socialstyrelsens senastekartläggning år 2011. Kvinnornas andel ökar och är nu 36 procent. Dessutom skaman komma ihåg att stora delar av hemlösheten är dold. Grupper som inte fångasupp i Socialstyrelsens mätningar är bland annat EU/EES-medborgare som intelyckats hitta arbete och bostad i Sverige, unga som rymmer hemifrån, människorsom befinner sig i hemlöshet under en kortare period och personer som är papperslösa.Därmed osynliggörs en stor och växande grupp utsatta människor i samhället.

Det är tydligt att samhällets insatser inte har varittillräckliga. Ambitionen måste vara att ingen ska vara helt utan bostad. Varje hemlösbehöver sin specifika väg tillbaka och därför måste insatserna utgå frånindividens behov. Ett försök att angripa problemen är ”Bostad först”-modellensom betonar att människan först behöver en fast bostad för att kunnatillgodogöra sig andra insatser som kommunen erbjuder. Individen slipper flyttaupprepade gånger för att kvalificera sig för ett bättre boende, vilket ärfallet med den trappstegsmodell som ofta tillämpas. Runt om i landet pågår ettantal försök med att introducera ”Bostad först”. Det är viktigt att dettaarbete stöds av ett nationellt engagemang som underlättar kunskapsspridning ocherfarenhetsutbyte. Vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara styrande förexakta åtgärder, inte tyckande och moralism.

En väl utbyggd generell välfärd är viktigt för att förebyggahemlöshet. Revor i välfärdsnätet och hemlöshet går hand i hand. Hemlöshet ärinte enbart en social- och sjukvårdpolitisk fråga utan även i högsta grad enbostadspolitisk fråga. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärdenoch vi har ett gemensamt ansvar för att alla medborgare har någonstans att bo.

Att med framgång bekämpa hemlöshetenär ingen lätt uppgift och just därför krävs engagemang och aktivitet. Dethar regeringen inte klarat att visa, man har misslyckats med sin politik ocksåinom detta område. Regeringen har inte ens upprättat någon nationell strategi efteratt den tidigare löpte ut 2009. Det man har är enbart en tandlös nollvision ochen nationell samordnare, istället för det metodiska och uthålliga arbete vianser behövs. Regeringens försämringar av sjukförsäkringen ocharbetslöshetsförsäkringen har urholkat samhällets grundläggande ekonomiskaskyddsnät. Till detta har regeringens passiva bostadspolitik ytterligareförvärrat situationen. Sverige behöver en ny regering, en socialdemokratiskregering.

Veronica Palm, bostadspolitisktalesperson (S)

/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.