Debattartikel
Pernilla Alexandersson

"Kvotering skapar inte jämställdhet"

DEBATT. Pernilla Alexandersson från företaget Add Gender skriver om varför kvotering är fel väg att gå för att nå jämställdhet mellan män och kvinnor.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Duellen

Parallellt med att den här debattartikeln publiceras lägger vi även upp en debattartikel av Eva-Lena Jansson (S), som argumenterar för kvotering. Läs den här.

Är det på tiden att vi rättar till den skeva könsbalansen iSveriges börsbolagsstyrelser? Javisst! Vi är idag tillräckligt kompetenta föratt skapa jämn könsrepresentation hos våra styrelser, lagom till EU:s önskademål om år 2020. Detta till och med utan att lagstifta om könskvotering. Arbetssättet”jämställdhetsintegrering” har pågått i många år i vår offentliga sektor. Destatliga bolagen har redan lyckats uppnå könsbalans. Lösningen finns raktframför näsan på oss! Varför tar inte näringslivet lärdom av erfarenheterna ochkavlar upp ärmarna?

Diskussionen tycks istället envist fastna i att antingen görvi inget eller så inför vi kvoter för antal kvinnor – vi blir huvudjägare itron att jämställdhet är enskilt detsamma som antal kvinnor och män. Detta ären falsk dikotomi och ett alltför trubbigt verktyg, även om det vid förstaanblick kan se ut som en genväg. Utan att förlora oss i den värdeladdadediskussionen som följer könskvotering, råder jag därför Sveriges näringsliv attanvända sig av redan upptrampade vägar till jämställdhet.

Lika möjlighet för kvinnor och män att forma samhället ochsina egna liv – detta är en grundläggande variabel för jämställdhet. Kvinnoroch män behöver därför vara likvärdigt representerade i näringslivets makttopp.Visst finns det även ett lönsamhetssamband - men det är svårt att avgöra om detär fler kvinnor som leder till lönsamhet eller om framgångsrika bolag serkompetens före slips.

Diskrimineringslagstiftning, aktiva åtgärder ochjämställdhetsintegrering är tre politiska vägar till målet. Via väg ett och tvåhar vi redan möjlighet till en aktiv åtgärd i form av positiv särbehandling –där det är tillåtet att välja det underrepresenterade könet då valet stårmellan två likvärdiga kandidater. Styrelserekryteringar faller vanligtvisutanför detta och regleras då istället av bolagskoden, vilken föreskriver atteftersträva en jämn könsbalans i styrelsen. Hålen är igentäppta – så var fallerde privata bolagen igenom?

I de största privata svenska börsbolagen är knappt tre avtio styrelseledamöter kvinnor. I en kartläggning av tidningen Metro som komnyligen kan vi å andra sidan se att bland de fem största statliga bolagenutgörs styrelserna till hälften av kvinnor. Vad är då de statliga bolagensframgångsfaktor?

De statliga bolagen är bekanta med den tredje vägen: jämställdhetsintegrering,som är en strategi som används av både Sverige, EU och FN. Det centrala medstrategin är att förståelsen för genus och jämställdhet ska integreras iverksamheten. En lyckad integrering förutsätter att arbetet aldrig stannar ihuvudjägarens ytlighet. Jakten fortsätteristället in till kärnan av problemet. För vad tjänar det egentligen till attmäta ett symptom om inte sjukdomsförståelsen finns?

Med densamlade erfarenhet och kunskap vi har idag är vi fullt kapabla att skapajämställd representation i våra börsbolag – detta utan ytterligare lagstiftning.Näringslivet behöver dock påminna sig om att det blir ingen framgång genom attbara hålla tummarna och hoppas på det bästa, som inom vilket annat affärsområdesom helst.

Pernilla Alexandersson
Vd ochjämställdhetsexpert, Add Gender AB
Fil. kand. igenusvetenskap och diplomerad affärsinriktad projektledare
Ordförande ibranschorganisationen Genusföretagarna

Är du för eller mot kvotering?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.