Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Ung Pirat: "Förslaget om partidonationer är en papperstiger"

Gustav Nipe från Ung Pirat
1 av 1

Gustav Nipe från Ung Pirat

Lars Johansson

Debatt | 23/02/2014 10:16

Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung Pirat, skriver om varför riksdagspartiernas snack om att lagstifta om offentliggörande av partidonationer bara är ett spel för galleriet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Regeringens lagförslag omatt offentliggöra partidonationer kommer inte att göra något mot korruption. Den som vill kan utanvidare kringgå de föreslagnaregleringarna.

Förslagetgår ut på att offentliggöra namnet på givaren som skänker partidonationer som överstiger ett halvtprisbasbelopp. Syftet är ädelt, attöka insynen hos de politiska organisationerna. Dock kommer det inteatt få någon effekt i praktiken.

Ettexempel på hur bland annat Moderaterna har arbetat för att samla inpengar, utan att behöva bokföra det somdonationer, är genom att sälja jättedyraannonser till näringslivet i sin medlemstidning

Usa har världens tuffastelagar för transparens av pengabidrag som strömmar in till de politiska kandidaterna. Där finns det till och medtak för hur mycket pengar en kandidat kan få aven givare. Trots detta spenderarföretag och lobbyorganisationer där mest pengar på kandidater i världen. Där går man runt syftet med lagstiftningenkring transparens om kandidaternasekonomi genom att bilda extra politiska föreningar med syften att kampanja för en viss kandidat. Kring dessaexterna föreningar gäller sammaregler som för vanliga föreningar, folk kan donera anonymt hur mycket de vill. Liknande metoder kan användas iSverige för att komma runtregeringens proposition.

Regeringspartiernaförstår givetvis att den lagstiftning som de föreslår endast är ett spel för gallerierna. Den kommer intehindra människor och företagarefrån att anonymt kunna sponsra ett politiskt parti. Däremot kommer de kunna peka på lagstiftning och påstå att detarbetar för mer transparens ochmindre korruption.

Dessutomär det tveksamt om någon tror att ett politiskt parti byter åsikt om de får 30 000 i gåva av en privatperson.

Detfinns samtidigt mer angelägna problem med politisk korruption - problem som det går att göra något åt. Vi har idag ensituation i Sverige där tjänstemänpå myndigheter och politiker kan hoppa över till näringslivet inom samma område utan karenstid. Etttydligt exempel på problem är när polismannenJim Keyzer, som utredde The Pirate Bay, efter att utredningen var klar fick en anställning påfilmbolaget Warner Brothers, en avparterna i målet. Efter avslutat arbete hos Warner Brothers med att bekämpa fildelning gick han åter gåtillbaka till sin tjänst hospolisen.

JustitieministerBeatrice Ask har på en direkt fråga i riksdagen sagt att det är önskvärt att tjänstemännen kan gå mellan de offentligauppdrag och privata och ser ingasom helst problem med det.

Ettmycket bättre förslag för att undvika korruption vore att kräva attdet ska finnas en karenstid mellan att ha haften offentlig anställning och ettprivat uppdrag inom samma bransch. Denna typ av lösning skulle få konkreta effekter och vara ett bra verktyg för attbekämpa vänskapskorruptionen inomoffentlig förvaltning.

Attstifta lagar för att begränsa möjligheten att donera anonymt tillpolitiska partier är endast ett sätt för demakthavande partierna att försökaframställa sig själv mycket godare än vad de är. Alla med insyn i hur arbetet fungerar i praktiken inser attregeringens lagförslag är enpapperstiger.

Gustav Nipe, förbundsordförande Ung Pirat

Tror du att företag som skänker pengar till partier är ett problem i Sverige?