Lördag 19 Jun
Stockholm

Feministiskt initiativ: "Det behövs fler feminister i maktens rum"

FI:s kandidater till riksdagen
FI:s kandidater till riksdagen. Foto:

Linnéa Bruno och Jonas Göthner från Feministiskt initiativ skriver i en replik att partiets överrepresentation av kvinnor på EU- och riksdagslista syftar till att höja andelen kvinnor i maktens rum.

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Debatten

För en dryg vecka sedan skrev liberalen Stephen Kirk en debattartikel där han ifrågasatte hur ett parti som säger sig arbeta för jämställdhet, kan ha en försvinnande andel män i sin styrelse. Den artikeln kan du läsa här.

Liberalen Stephen Kirk undrar överFeministiskt initiativs representation av män och menar att vi borde inkvoteramän till partistyrelse och kandidatlistor. Feministiskt initiativ vill ha ettslut på den informella inkvoteringen av män till bolagsstyrelser av samma skälsom vi vill bekämpa våld i namn av heder. Vi vill ha jämställda löner ocharbetsvillkor och allas frihet från våld – oavsett om du är papperslös elleröverklass. Det är detta som är grunden för vårt parti – den feministiskadimensionen. Feminism förtrycker inte män, lika lite som antirasism förtryckervita. Vi välkomnar självklart fler män till partiet, men anser att det vorelika angeläget att kvotera in vita till en antirasistisk organisationsstyrelse, som att kvotera in män till vår styrelse.

För mindre än hundra år sedan varkvinnor helt utestängda från politiken. Fortfarande präglas etableradpartipolitik av en manlig norm. Inte minst syns detta i att många partier harkvinnoförbund för att driva de frågor som uppfattas som kvinnliga särintressenoch inte riktig politik. Kvinnoförbunden står nära oss i flera viktiga frågor,men har tyvärr svagt inflytande. Därför behöver vi heller inget mansförbund föratt driva några marginaliserade mansfrågor. Snarare utgör vi en nödvändigmotvikt mot mansdominansen, inte minst i EU.

Vi driver en aktiv politik för att uppnåde jämställdhetspolitiska mål som riksdagen i konsensus officiellt tagitställning för. Fi välkomnar alla som delar vår ideologi, en frihetsrörelse somsätter mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa högst upp påagendan. För alla läskunniga och som inte avfärdar SCB som kidnappad av någonfeministisk konspiration, står det klart att Sverige inte på något område har uppnåttjämställdhet.

I dagens partipolitik märks framförallten kraftig överrepresentation av personer som aldrig riskerar att få sinsvenskhet ifrågasatt på grund av sitt namn eller utseende. Att bläddra igenombilder på alla riksdagens ledamöter är att bländas av ett hav av vithet. AvSD:s tjugo riksdagsledamöter är fyra kvinnor. I EU-parlamentet är endast entredjedel av alla ledamöterna kvinnor. Detta vill Feministiskt initiativ ändrapå. Därför ser våra listor till riksdagen och EU ut som de gör - Det behövs flerantirasistiska feminister i maktens rum, oavsett kön.

LinnéaBruno, styrelseledamot och riksdagskandidat
JonasGöthner, ledamot i valberedningen
Feministisktinitiativ

Behövs det fler feminister i riksdagen?
Tack för din röst!
Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela