Tisdag 7 Dec
Stockholm

Ranelid om snabbläsar- appen: "När ordet uppstår från döden" (del 2)

Björn Ranelid
Björn Ranelid. Foto: JESSICA GOW / JESSICA GOW / SCANPIX

DEL 2 - Författaren Björn Ranelid skriver om den nya app som ger dig förmågan att läsa en roman på bara 90 minuter: "Orden spinner som en katt och rullar ihop sig som en igelkott vid fara av att stympas."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Bakgrunden

Björn Ranelid, författare, skriver om den app som sägs ge dig förmågan att läsa en hel roman på bara 90 minuter.

Läs mer om appen här.

(Läs den första delen här)

Språket och ordet är uppfinningar och inte upptäckter. Denskillnaden är väsentlig och i vissa avseenden gigantisk. Även matematiken är enuppfinning. Det skiljer den från upptäckten av en ny djurart på land ellerdjuphavsfisk. Endast människan av alla levande varelser på jorden kan skriva,räkna och tala i olika tidsformer.

I arabiska ochhebreiska läser man från höger till vänster. I Västerlandet från vänster tillhöger och i Japan uppifrån och ner. I Kina har man börjat skriva från vänstertill höger. I forngrekiskan läste man varannan rad åt höger och varannan åtvänster. Människans läsande är cirka sex tusen år gammalt.

När jag var tio årläste jag Tusen och en natt förstagången. Jag lärde mig att bli en Aladdin som gned fram underbara syner frånBagdad. Vackra kvinnor med mörka ögon och tunna slöjor tittade på mig och jagblev förälskad i dem, men jag mätte inte den känslan i tid med klockan ihanden.

När jag säger tvåord i en mening har min hjärna redan skapat och förberett det tredje. Imeningen jag bor i Stockholm bär vartoch ett av orden det följande i sin skepnad och form. De tre orden spinner somen katt och rullar ihop sig som en igelkott vid fara av att stympas.

Hantverkare harskapat alla estetiska värden i alla världens städer. Fasader, tak,trappuppgångar, gatskyltar, kakelugnar, stuckaturer, parkettgolv och möbler avträ har blivit till genom handens och hjärnans arbete i förening. Tiden för atttillverka och skapa dessa ting syns inte när man betraktar och bedömer demestetiskt och med känslan.

Det finnsingenting gott och värdefullt i att mäta en känsla och upplevelse i tid. Enmurare, snickare eller målare kan arbeta på ackord, men ingen köpare av derastjänster hyllar en rekordtid oavhängigt kvaliteten på det utförda arbetet.

Jag kan läsa entext på ett hundra ord snabbt och förstå sammanhanget och summera innehållet,men det säger nästan ingenting om behållningen, glädjen och lusten i minläsakt. Det visar ingenting om tiden som texten stannar kvar i min själ ochmitt hjärta.

Endast en människasom inte är kännare och älskare av litteratur kan tänka ut något så enfaldigteller rentav idiotiskt som att framhålla och saluföra en metod att läsa påklocktid och att sätta rekord i att låta ögat ta sig genom orden fram till densista punkten.

Jag kan förstå ochläsa en enkel addition på en sekund, men inte tjugo rader som är skrivna avEinstein i den allmänna relativitetsteorin. Läser du en uppsats i kvantfysik,mikrobiologi och Immanuel Kants uppfattning om människans åskådningsformer, såär du inte betjänt av att ta dig igenom uppsatsen snabbt.

Det är en sak attläsa en okomplicerad och linjär text och en helt annan att bli hänförd,förvandlad och förändrad som människa och tänkande individ inför framtiden somen följd av att läsa en roman, essä eller diktsamling.

Det handlar dockinte om svårighetsgraden i texten eller djupet i densamma, ty de aspekterna kaninte mätas. Kvantitet och kvalitet är ibland varandras motsatser.

När människanskriver sms och när hon twittrar blir hon en slav under ett uselt och okänsligtgrammatik- och stavningsprogram, en simpel räknelära av tecken med eller utanblanksteg.

Ordet typ sägs numera endast av papegojor somsaknar vingar och de sitter i en gemensam bur och äter frön som är ämnade föratt döva all hunger efter variation och förkovring. Ring Fröken Ur om ett åroch hon säger mekaniskt med endast ett spår i skivan: 23.59 typ.

Jag vill inte läsasnabbt i förhållande till min egen stämton och taktkänsla i poesi ochkonstnärlig prosa. Däremot kan jag lätt avslöja kleptomanerna och marodörernasom försöker råna människorna på känslor, upplevelser och stämningar i ordet.Jag vet att dessa personer inte är poeter och att de saknar ansvar förlitteraturen i världen. 

Jag vill nysa avpollen och frömjöl i ordet och inte bli botad av en tidsdoktor som räknar minahjärtslag med ett stendött stetoskop.

Björn Ranelid, ordets herde och apostel.
Tionde mars år 2014

Håller du med Björn Ranelid
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela