Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

M: "S för väljarna bakom ljuset – det är dags att vara ärliga"

- 28/03/2014, 13:36

Jonna Thomasson och Lilly Engfeldt

"Stockholm är en fantastisk stad vars tillväxt är en motor för hela landet - framgångarna är något vi har anledning att vara stolta över - men också att vara rädda om", skriver Jessica Rosencrantz och Johan Forssell från Moderaterna i Stockholms stad.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Med mindre än sex månader tillvalet är det tydligt att Socialdemokraterna både i Stockholm och på nationellnivå är i stort behov av stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet för attkunna erbjuda ett alternativ till Alliansen. Men vilken politik går deegentligen till val på när Miljöpartiet och Vänsterpartiet bland annat kräveren stängning av Bromma flygplats och ett stopp av Förbifart Stockholm? Det ärhög tid för oppositionspartierna att lämna gemensamma besked till väljarna omvilken politik de egentligen går till val på i Stockholm.

För att Stockholm ska kunnafortsätta växa behöver fler nya bostäder skapas. Alliansen i Stockholms Stadhar beslutat att 140 000 nya bostäder i Stockholm ska byggas till år 2030och har tydligt pekat ut var dessa bostäder skall byggas. Även Miljöpartietställer sig bakom Alliansens förslag på bostadsbyggande. Men det intressanta idenna fråga är att MP avser placera hela 50 000 av dessa bostäder i Brommaoch därmed lägga ned hela Bromma flygplats.

Är det ett förslag somSocialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom? Skulle ett maktskifte i höstinnebära en nedläggning av den flygplats som det enligt Swedavia skulle ta över20 år att ersätta och som idag är av stor betydelse för Sveriges inrikestrafik?

Redan idag har Stockholm ett stortbehov av ökade flygförbindelser som det inte är möjligt att ersätta med enbartjärnväg och Arlandas flygtrafik, vilket är förslaget från MP. I själva verketär en av de främsta utmaningarna i Stockholm den bristfälliga flygtrafiken.Enligt Statens offentliga utredning om Sveriges flygplatser SOU2007:70”Framtidens Flygplatser” är Stockholm i behov av två moderna flygplatser dåArlanda inte på egen hand klarar att möta efterfrågan i regionen. Att begränsaflygtrafiken avsevärt genom nedläggning av Bromma flygplats skulle innebäraallvarliga konsekvenser för tillväxten i Stockholm och hela Sverige.

Även frågan om Förbifart Stockholmsplittrar oppositionspartierna. Medan S ställer sig positivt säger både V ochMP nej till en förbindelse mellan de södra och norra länsdelarna. Följden av enutebliven satsning vore en drastiskt försämrad trafiksituation i hela länet.Tillväxten skulle fastna i bilköer och många invånare få svårare att klaravardagen. Kan Socialdemokraterna garantera stockholmarna att ett eventuelltmaktskifte i höst inte innebär att Förbifarten stoppas?

Till detta ska läggasoppositionspartiernas kraftiga skattehöjningar på arbete och investeringar.Höjd restaurangmoms och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, skulleallvarligt försämra möjligheterna till företagande och nya jobb. Inte minst dåföretagen i Stockholm enligt Handelskammaren anser att höga arbetsgivaravgifterär den mest tillväxthämmande skatten.

Stockholm är en fantastisk stadvars tillväxt är en motor för hela landet. Framgångarna är något vi haranledning att vara stolta över. Men också att vara rädda om. Därför lägger vi förslag omfler bostäder, satsningar på nya trafiklösningar och höjda resultat i skolan.Att lägga ned Bromma flygplats, stoppa Förbifarten och lägga kraftigaskattehöjningar på arbete, skulle i ett slag försämra Stockholmsframtidsmöjligheter.

Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M) Stockholms Stad
Trafikutskottet
Johan Forssell, riksdagsledamot (M) Stockholms Stad
Näringsutskottet 

Håller du med skribenterna?