Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Ökat valdeltagande bland unga – om vi börjar prata EU-politik"

- 03/04/2014, 14:56 -
Birgitta Ohlsson

Birgitta Ohlsson

HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

”Vi har en historisk möjlighet att öka valdeltagandet bland den unga väljargruppen. LSU kan idag presentera vilka frågor som kommer att få den unga väljargruppen att rösta. Istället för kvasidiskussioner om EU-valet som värdemätare inför riksdagsvalet, låt oss börja prata EU-politik på allvar!”, skriver Birgitta Ohlsson, Felix König och Markus Bonekamp.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

EU-valet är en bra uppvärmninginför höstens val”,hörs med jämna mellanrum i politiska utspel och medieanalyser. Det är ettfarligt uttalande som riskerar urholka det demokratiska värdet av valet tillEU:s enda direktvalda demokratiska institution. Visserligen kan resultatet iEU-valet ge en fingervisning om hur riksdagsvalet i höst kommer att se ut. Menframför allt är EU-valet varje enskild medborgares chans till direkt påverkanpå de politiska processer som ligger bakom både mycket av den svenskapolitiken, men också gemensamma EU-regler och globala frågor. Högtvaldeltagande är också grunden för den representativa demokratin; enfolkvald församling som Europaparlamentet blir mer välfungerande ju fler somröstar.

Historiskt sett har valdeltagandet i EU-valen varit lägrebland unga än för övriga grupper, men i år finns en möjlighet att ändra på det.Tidigare i vår presenteradeLSU siffror som visar att mer än två tredjedelar av Sveriges 1,5 miljoner ungai åldern 18-29 år ser det som ganska eller mycket troligt att de kommer attrösta i valet till Europaparlamentet. Detta kan ställas mot de 39% i sammaväljargrupp som röstade i valet 2009. Om den unga gruppen mobiliseras är därförsannolikheten stor att valdeltagandet bland unga kommer att öka markant jämförtmed år 2009.

Trots att endast 39% av de unga röstade i förraEuropaparlamentsvalet var det en kraftig ökning från tidigare val. Den främstaanledningen bakom ökningen var att sakpolitiska frågor som var relevanta förden unga väljargruppen debatterades. För att engagera de unga väljarna och fådem att gå till valurnorna den 25 maj måste de själva involveras i denpolitiska debatten. En debatt som måste börja handla om frågor som är relevantaför unga. LSU kan idag berätta vilka dessa frågor är. En SIFO-undersökning somLSU beställt visar att de sakpolitiska frågor som är allra viktigast för ungainför deras val den 25 maj är miljö, ekonomioch handel, jämställdhet och migration. Vi vet att demokratiskt deltagande iung ålder lägger grunden för fortsatt demokratiskt engagemang. Därför är denyngre väljargruppen extremt viktig. Ett högt valdeltagande bland dagens ungalägger grunden för ett framtida högt valdeltagande generellt - och stärkerdemokratin. Regeringen har därför avsatt 60 miljoner kronor förvaldeltagandeinsatser under 2014. Unga och utrikesfödda är prioriterademålgrupper för satsningarna.

Avsamma skäl utbildar LSU och Europaparlamentets informationskontor i Sverigeunder våren tillsammans 1 000 unga valambassadörer. Syftet medutbildningarna är att ge drivna unga människor kunskap och verktyg för attskapa ett bredare politiskt engagemang – och därigenom öka valdeltagandet. LSUhar också lanserat hemsidan www.maktenärdin.se med information och material inför valet. Där kan också alla som tänker röstaden 25 maj visa det med en enkel knapptryckning.

Enmajoritet av alla svenska politiska beslut har sin grund i ett EU-beslut. Detjugo svenska ledamöterna i Europaparlamentet har verkligt stor möjlighet attpåverka dessa och vi som medborgare kan i vår tur påverka vilka ledamöternablir och vilken politik de ska driva. Vi har nu en historisk möjlighet att öka valdeltagandet bland unga. Vår uppmaning tillpartipolitiska företrädare och medieföreträdare är därför: våga gå djupare in iEU-frågor! Underskatta inte den unga gruppens engagemang och intresse! Lyftistället viktiga frågor, bjud in till debatt och lyssna på argument. EU-valetär ingen uppvärmning, det är the real deal.

BirgittaOhlsson, EU- och demokratiminister
FelixKönig, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
MarkusBonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Kommer du rösta i EU-valet?