Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

SSU: "För varje jobb regeringen har skapat, har de vaskat tre"

- 05/04/2014, 12:00 -
Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU

Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU

JESSICA GOW / SCANPIX

"Dubbelstöten är ett typexempel på borgerlig desperation - Istället för att ta till sig från fakta från oberoende institut, väljer man att plöja ner miljontals kronor för att skjuta ner de förslag som verkligen kan minska ungdomsarbetslösheten", skriver Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Visita har under ledning av Maud Olofsson spenderat tiomiljoner kronor de senaste veckorna på att bevisa att egenintresset aldrigljuger. Nu lär ingen tvivla på att det stämmer. Restaurangbossarna har gåttsamman för att genomföra en smutskastningskampanj av amerikanska mått motsocialdemokratin.

De kallar sin kampanj dubbelstöten och hävdar attungdomsarbetslösheten kommer att förvärras om oppositionen tar makten ochåterställer restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga.Socialdemokraterna vill använda pengarna för att finansiera en garanti för ungatill arbete, praktik eller utbildning inom 90 dagar från att man blir arbetslös.

Sänkningarna av arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen skulle skapafler jobb, men Sveriges ekonomer och expertmyndigheter är överens: det funkadeinte. Istället har varje nytt jobb kostat ungefär 1,3 miljoner kronor,motsvarande 3 heltidstjänster i skolan eller välfärden. Detta samtidigt somungdomsarbetslösheten har ökat. SSU kallar detta för trippelstöten. För ettjobb som köpts, har man kastat bort tre.

Det är föga förvånansvärt att den gamla centerbasen Maudslåss med näbbar och klor för att försvara alliansens flaggskepp iarbetsmarknadspolitiken. Det var ju trots allt hon som införde reformen frånbörjan. Vad som förvånar är Visitas totala brist på fair play. Samtidigt som demålar upp en apokalyptisk bild av ett regeringsskifte vägrar de att lyssna påde oberoende instituten som menar att restaurangmomssänkningen inte givit deresultat som utlovats.

Ekonomistyrningsverketmenar att: “Effekterna på sysselsättningen avförslaget är sannolikt små. De nedsatta arbetsgivaravgifterna, både medbefintliga och föreslagna regler, minskar kostnaden för anställningar som i höggrad skulle blivit av ändå.”

Arbetsförmedlingensäger att man istället vill se ”insatsersom är temporärt utformade och som direkt riktar sig till de ungdomar som villha arbete och saknar anställning.”

Konjunkturinstitutet menar att sänkt restaurangmomshar ”ökat sysselsättningen i branschenmed uppskattningsvis 4 000 jobb [...] Denna beräknade effekt kan dock intelikställas med att reformen på sikt ökar sysselsättningen i hela ekonomin medmotsvarande antal.”

Till dessa kanföras en rad ekonomer som menar att det i grund och botten är ungefär sammaandel ungdomar som jobbar före och efter reformerna och att dessa inte gettnämnvärd effekt.

Dubbelstöten är ett typexempel på borgerlig desperation. Iställetför att ta till sig från fakta från oberoende institut, väljer man att plöjaner miljontals kronor för att skjuta ner de förslag som verkligen kan minskaungdomsarbetslösheten. Sverige behöver inga fler domedagsprofetior från inhyrdaPR-byråer. Sverige behöver en politik som förstår sig på att lösaungdomsarbetslösheten.

Gabriel Wikström,
Förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - SSU