Måndag 8 Aug
Stockholm

Piratpartiet: "Riv omedelbart upp det svenska datalagrings- direktivet!"

Anna Troberg, Piratpartiet
Anna Troberg, Piratpartiet. Foto: Michelle Dunbar

"Piratpartiet är i dag det enda politiska partiet i Sverige som inte behöver slå knut på sig själv för att försöka försvara stöd för eller flathet inför EU:s datalagringsdirektiv", skriver Anna Troberg från Piratpartiet.

Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Läs mer här

Här kan du läsa mer om EU-domstolens beslut.

EU-domstolen harogiltigförklarat EU:s datalaringsdirektiv med hänvisning till att det"innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i dengrundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd förpersonuppgifter". Det är ett oerhört glädjande besked som stödjer denlinje Piratpartiet hela tiden haft i frågan.

Den datalagring som skeri enlighet med datalagringsdirektivet är en kränkning av den personligaintegriteten. Människor som inte är misstänkta för allvarliga brott ska intebehandlas som potentiella brottslingar och få information om position ochkommunikation slentrianlagrad.

Att ditt privatliv ärvärdefullt är dock ingenting som de flesta svenska partier bryr sig nämvärt om.2012 röstade Sveriges riksdag för en implementering av EU:sdatalagringsdirektiv. Beslutet föregicks av systematisk skräckpropaganda frånregeringen och en förbluffande flathet från oppositionen.

Regeringen hävdade genomhela processen att datalagringsdirektivet var helt nödvändigt för att stoppaterrorism och organiserad brottslighet. Påståenden som backades upp med fögaannat än vilda antaganden, medan väl grundad kritik om att direktivet stred motgrundläggande mänskliga rättigheter och Europakonventionen glatt viftades bort.

Oppositionen tvingadeförst fram en minoritetsbordläggning som sköt fram beslutet ett år. Det årethade man kunnat ägna åt opinionsarbete mot direktivet, men istället sjabblademan helt bort det genom att lägga fokus på annat. Några bleka inspel dagarnaföre omröstningen var, som väntat, inte nog för att förändra något.

Centerpartiet förtjänarett specialpris i denna politiska fars. Partiet valde nämligen att helgarderasig genom att tycka och göra allt. Man har sagt sig vara emot direktivet både iEU och i Sverige. Ändå har partiet lyckats rösta både för och emot direktivet iett närmast episkt exempel på politisk obeslutsamhet.

I och med EU-domstolensbeslut om att ogiltigförklara datalagringsdirektivet finns det i dag inget försvenska politiker att gömma sig bakom. De kan inte längre skylla på att EUtvingar Sverige att lagra information om var du befinner dig, dina mobilsamtal,sms eller mejl. Nu kommer de inte längre undan med fina ord. Nu måste deantingen komma ut ur garderoben som de övervakningsvurmare de är eller visa ikonkret handling att de menar vad de säger när de kritiserar massövervakningen.

Piratpartiet är i dag detenda politiska partiet i Sverige som inte behöver slå knut på sig själv för attförsöka försvara stöd för eller flathet inför EU:s datalagringsdirektiv. Medanandra partier antingen välkomnat Storebror, fokuserat på annat eller heltenkelt inte lyckats bestämma sig vilket ben de ska stå på, så har Piratpartietkonsekvent och fokuserat stått upp för din rätt till ditt privatliv.

EU-domstolens beslutskapar inte social mediapanik i våra led. Vi säger det vi alltid har sagt:Respektera människors privatliv och riv omedelbart upp den svenskaimplementeringen av datalagringsdirektivet!

Anna Troberg
Partiledare Piratpartiet

Bör Sverige riva upp datalagringsdirektivet nu?
Tack för din röst!
Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.