- Foto: Anna Fredriksson (illustratör)

"Att vara för en human flyktingpolitik är en självmotsägelse"

"Totalt sett landar Sverige på hittills 20 fällande avgöranden av FN:s kommitté mot tortyr och med den politiska bakgrund och historia som finns att tillgå tycks det klarlagt att en human flyktingpolitik enbart är tomma ord som inte blir mer sanna för att de upprepas in absurdum i valrörelse efter valrörelse, i politisk propaganda efter politisk propaganda", skriver fyra representanter för flyktingarna.se.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

De senaste dagarna har vi uppmärksammats på fallet kring GhaderGhalamere som fått avslag på sin asylansökan och som polisen under torsdagenförsökte att utvisa. Ghader lyckades stoppa deportationen tillfälligt genom attgöra motstånd med hjälp av aktivister. Det verkställighetshinder som inkom isamband med detta avslogs och Ghader sitter just nu förvarstagen på förvaret iGävle i väntan på nytt försök till utvisning.

Småbarnspappan Ghader är i skyddsbehov men han kommer alltså attutvisas om inget görs. Var är politikerna nu när hyllningskören efter entillfälligt stoppad aktion har tystnat?

Det finns en tragisk självmotsägelse i att säga sig vara för en"human flyktingpolitik", vilket riksdagspartier under många år harsagt sig vara. I en intervju 1998 pratar Göran Persson om att Sverige ska varaett generöst och öppet land. I valrörelsen 2002 pratade Folkpartiet om att geförföljda människor en fristad. 2006 stod det i Moderaternas valmaterial attflyktingarnas rätt till en fristad är självklar och i valrörelsen 2010 pratadeSocialdemokraterna om att vi måste ta strid för en human flyktingpolitik.

2014 befinner vi oss mitt under en valrörelse där Moderaternasäger att "Sverige ska vara ett land präglat av en generös och humanasylpolitik" och där Socialdemokraterna i sitt partiprogram skriver att"Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly frånförföljelse och våld."

Fakta kvarstår dock att UNHCR riktar kritik mot Sverige som mellan år 2002 och 2014 harfällts 12 gånger för brott mot konventionen om tortyr.

Totalt sett landar Sverige på hittills 20 fällande avgöranden av FN:skommitté mot tortyr och med den politiska bakgrund och historia som finns atttillgå tycks det klarlagt att en human flyktingpolitik enbart är tomma ord sominte blir mer sanna för att de upprepas in absurdum i valrörelse eftervalrörelse, i politisk propaganda efter politisk propaganda.

En flyktingpolitik kan endast vara human när den gör sig självobsolet, när den öppnar gränser och vägrar gå med på att mänskliga rättigheterska avgöras av ditt medborgarskap. När den vägrar gå med på den rasistiskakonstruktion som en nationalstat till syvende och sist är.

Det här är en uppmaning och ett upprop för tillsättandet av enoberoende asylkommission oavsett utgången i höstens europaparlaments- ochriksdagsval.

För Ghader, Amina, Ali, Adel, Arif, Armin, Huda, Nour, Hamid,Jaamel, Massieh, Majeed, Zabihullah, Hassan, Omar, Murad, Dieudonné och föralla de vars namn teckenbegränsning inte tillåter att vi nämner. De är inteenskilda fall som gått snett i kampen för en human flyktingpolitik, dem ärmänniskor vars liv ödelagts till följd av inbyggda systemfel i svenskmigrationspolitik. 

Redaktionenför flyktingarna.se genom
FoujanRouzbeh
HjalteLagercranz
StaffanLundgren
Per Holfve

/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med skribenterna?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.