Lördag 31 Jul
Stockholm

KDU Göteborg: "Vi måste ta krafttag mot handeln med sexuella tjänster"

Miriam Lilja, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Göteborg
Miriam Lilja, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Göteborg. Foto: Privat

"En total kriminalisering av sexhandel kan ha positiva effekter på polisens möjlighet att minska prostitutionen", skriver Miriam Lilja från Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Göteborg.

Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Miriam Lilja är styrelseledamot för KDU Göteborg och ekonomistudent. 

Kristdemokraternautgår i sin politik från tanken om varje människas lika värde. Ingen människaär högre uppsatt eller mindre värd än någon annan. Ingen människa har rätt attdominera en annan. Att handla med sexuella tjänster är att på att på ettavskyvärt sätt objektifiera människan. Genom att kommersialisera människors kroppartar man avstånd från tanken om människovärde och jämställdhet. En person sombetalar för en sexuell tjänst äger ju för en stund en annan människas kropp.

Deti Sverige olagligt att köpa sexuella tjänster. Kristdemokratiskaungdomsförbundet vill utvidga lagen till att även innefatta ett förbud mot att säljasexuella tjänster. Vi vill också höja straffen för köp av sexuella tjänster,samt att vi önskar att hela straffskalan utnyttjas. I dagsläget har ingensexköpare någonsin dömts till fängelse sedan sexköpslagen trädde i kraft 1999,trots att detta ingår i straffskalan. Domarna utgörs istället för det mesta avböter eller dagsböter.

Densom köper sexuella tjänster begår ett allvarligt brott genom sitt utnyttjandeav en utsatt människa. Den prostituerade befinner sig ofta i en oerhört utsattsituation, där också våld, övergrepp och drogmissbruk är vanligt förekommande.Genom att kriminalisera även försäljning, ger samhället en tydlig signal om attprostitution inte kan accepteras.

Entotal kriminalisering av sexhandel kan ha positiva effekter på polisens möjlighetatt minska prostitutionen. Det skulle öka polisens möjligheter att leta reda påoch slå till mot traffickingligor och organiserad människohandel. De som dömsför försäljning av sex ska i första hand erbjudas vård och rehabilitering, inteböter eller fängelsestraff. På så sätt kan man också bryta den onda cirkel sommånga prostituerade hamnat i.

Detär vår övertygelse att ingen människa har rätt till snabb tillfredsställelseeller njutning, men man har däremot rätt till integritet och respekt. Människorutvecklas och berikas i trygga, prestationsoberoende och ömsesidiga relationer.Vi vill därför att det i skolans sex- och samlevnadsundervisningen läggs störrefokus på relationer och hur dessa vårdas, istället för på ensidig betoning avsexualitet. Att man förmedlar värderingar kring relationer grundade i respekt,långsiktighet och trohet, framför egoism och utbytbarhet, är viktigt och bordevara en självklarhet. Detta kan även verka för att minska efterfrågan på attköpa sexuella tjänster. 

Miriam Lilja, KDU Göteborg

Bör prostitution kriminaliseras?
Tack för din röst!
Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela