Tisdag 20 Apr
Stockholm

BRY: "Våra barn saknar i praktiken rättsskydd"

Agneta Bravélius, författare och grundare av BRY
Agneta Bravélius, författare och grundare av BRY. Foto:

"Nu är det också ett gyllene tillfälle att kräva svar från våra politiker. Hur tänker de lösa detta akuta samhällsproblem?", skriver Agneta Bravélius, författare och grundare av Barns Rättsskydd.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den mördade åttaåriga flickan Yara som inte fick stöd av myndigheterna i Karlskrona är inte ett enstaka fall. Runt om i Sverige finns många barn som både misshandlas och utsätts för sexuella övergrepp medan samhället blundar. Olika myndigheter som är tillsatta för att  hjälpa och stötta utsatta barn brister alltför ofta i sina uppdrag. Utsatta barn som inte får hjälp får livslånga skador. Lilla Yaras liv gick inte längre att rädda.

Nu riktas ilska mot socialtjänsten i Karlskrona - med all rätt. Men detta är också ett tillfälle för självrannsakan. Vi svenskar har en förmåga att knacka dörr när vi upptäcker att någon  lämnat ludd kvar i tvättstugans torktumlare. När vi hör att grannens barn far illa stänger vi  gärna tyst vår dörr och skyller på ”familjeangelägenhet”.

Under de senaste tjugo, trettio åren har den ena larmrapporten avlöst den andra. De har  vittnat om bristerna för utsatta barn. De har blivit som tomtebloss. Debatten har blossat upp för att sedan falna utan att någon egentlig förändring har skett. Den ena regeringen efter  den andra har haft kännedom om de allvarliga bristerna. Men så länge vi inte har gått  samman och krävt förändring har de inte behövt satsa nödvändiga resurser. Detta medför  att samma misstag upprepas om och om och om igen och har resulterat i att våra barn saknar rättsskydd här i Sverige.

Låt nu inte Yaras död ha varit förgäves. Låt oss använda detta oerhört tragiska barnamord till  en rejäl väckarklocka som ljuder genom hela samhället. Det är dags för en revolution som  innebär att vi börjar bry oss om våra barn. De barn som är utsatta för allvarliga brott ska  inte längre kunna gå obemärkta förbi. Dessa barn har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionell personal. Med andra ord, Sverige ska följa FN:s Barnkonvention.

Börja revolutionen hemma på din egen gata. Ägna en liten stund och lyssna på barn i din  närhet. På så vis bygger vi trygghet och barnen vet att de kan komma till dig OM de skulle  behöva hjälp.

Nu är det också ett gyllene tillfälle att kräva svar från våra politiker. Hur tänker de lösa detta  akuta samhällsproblem? Var och en av oss måste gå samman och kräva att de satsar resurser  på utsatta barn. Till exempel:

1. Reformera socialtjänsten! De socialsekreterare som arbetar med utsatta barn  ska ha specialutbildning och lång erfarenhet så att de vet hur man upptäcker ett barn som  far illa. 

2. Inrätta särskild barndomstol med specialutbildad domare och åklagare, där handläggningen sker skyndsamt.

3. Ge Barnombudsmannen befogenhet att agera i enskilda ärenden, eller inrätta annan myndighet som kan agera när barn inte får den hjälp de behöver.

Vi svenskar bra på att hjälpa barn runt om i världen. I år slog Humorgalan rekord och aldrig  tidigare har vi haft så många världsföräldrar. Nu är det hög tid att även bry sig om barnen här i Sverige. Genom att börja bry oss om våra barn kan vi rädda liv!

Agneta Bravélius
Författare och grundare av BRY – Barns Rättskydd

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela