Onsdag 28 Sep
Stockholm

Djurens Rätt: "Du kan göra skillnad och stoppa plågsamma djurtransporter"

Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals, och Camilla Björkbom, Djurens Rätt
Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals, och Camilla Björkbom, Djurens Rätt. Foto:

"En miljon EU-medborgare har redan skrivit under krav på en åttatimmarsgräns för djurtransporter i EU", skriver Camilla Björkbom från Djurens Rätt tillsammans med Reineke Hameleers från Eurogroup for Animals.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Nyheter om långadjurtransporter i EU får oss att förfasas: kor som klämts fast, skräckslagnalamm och grisar som dött av överhettning. Ett särskilt obehag gav nyheten om dekor som slängts överbord från ett fartyg de befunnit sig på i över två veckor. De tolv kroppar som flöt i land i Skåne visadeatt korna varit svultna och skadade. Några hade klämts till döds. De varavelskor från USA på väg till Ryssland på ett libanesiskt skepp som hamnat i storm utanför Frankrike. Det gårknappt att tänka på skräcken ombord.

De flesta djurtransportersker dock på väg och mycket nära oss. Inga kroppar flyter i land. De kan pågå iflera dygn med djur i trånga lastutrymmen och burar, i extrem hetta eller kyla. Vill vi bidra till att djur transporteras i dygn påEuropas vägar trots att vi skulle kunna stoppa det?

Tackvare att EU-medborgare engagerat sig har EU-parlamentet de senaste åren stöttatinitiativ för djuren. Förra våren ledde det till att djurtesterav smink, tvålar och schampon förbjöds i EU. EU-parlamentet har även ställt sigbakom en åttatimmarsgräns för djurtransporter, men ännu är inte frågan avgjord.

Har du någon gång tyckt att detvarit trångt på bussen? Kanske varit törstig? Det är verkligheten för de miljontals djur som transporteras kors ochtvärs genom EU varje dag, däribland kalven Tim. Tim var en kalv som auktioneradesut i Tyskland. Han var bara nio månader, men innan Tims liv tar slut måste hanväxa lite mer för att hans kropp ska bli värdefull för någon på en annan platsi Europa. Medan vår bussresa sällan varar mer än några timmar kan djurens skräckfylldaresa pågå i upp till 28 timmar med en kort rast för att sedan fortsätta.   

Enmiljon EU-medborgare har redan skrivit under krav på en åttatimmarsgräns fördjurtransporter i EU. Vi kan utmana systemet som ser djur som okänsliga varoristället för kännande varelser. Kandidater till EU-parlamentet kan visa sitt ställningstagandegenom att skriva under ett europeiskt valmanifest där de lovar att arbeta för:

· Att införa en övergripande djurskyddslag för EU.

· Att transporter av levandedjur minimeras.

· EnEU-strategi för att minska djurförsöken, samt attuppmuntra alternativ till djurförsök för att minska lidandet och antalet djursom utsätts för djurförsök i EU.

· Att utveckla en EU-standard föruppfödning och handel med sällskapsdjur, samt att minskaantalet arter och djurindivider som hålls som exotiska sällskapsdjur.

· För att använda handelsavtalenför att öka skyddet för djur i de länder utanför EU som EU-länder handlar med.

· Att införa lagstiftning somförbjuder kloning av djur för livsmedel.

Vilka EU-kandidater som skrivit under går att se på Djurens Rätts hemsida. Har din kandidat skrivit under?

Vi kan inte skylla på någon annan att djur lider under plågsamma färder ochpå rast- och lastplaster kors och tvärs över Europa. Sverige behöver modigaEU-parlamentariker som arbetar för ett stopp av långa djurtransporter och somtänker driva djurfrågor i EU.

Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt

Reineke Hameleers
Director Eurogroup for Animals

Påverkar djurs rättigheter hur du röstar i valet?
Tack för din röst!
Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.