Fredag 23 Jul
Stockholm

Grön Ungdom: EU måste skydda Palestina mot Israels trakasserier

Anders Lindell, Grön Ungdom
Anders Lindell, Grön Ungdom. Foto:

"Efter valet på i morgon har vi förhoppningsvis ett EU som har större intresse av att skapa förutsättningar för en fredligare utveckling i Israel och Palestina", skriver Anders Lindell från Grön Ungdom.

Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Ytterligare en förhandling mellan Palestina ochIsrael brakade nyligen samman. Den ena parten är blockerad, ockuperad och meden söndersliten industri. Den andra stöttas av EU. För att möjliggöra enfredlig lösning måste EU behandla dem likvärdigt och sluta diskrimineraPalestina.

I dag har EU ett handelsavtal med Israel, meninget med den palestinska myndigheten. På grund av den europeiska köpkrafteninnebär det ett rejält ekonomiskt försprång, vilket såklart påverkarkonflikten.

För att ta ansvar för sin betydelse för områdetoch konflikten borde EU teckna ett liknande avtal med Palestina, och fram tillsdet är möjligt ställa hårdare krav på Israel. Som ockupationsmakt har Israelett ansvar för utvecklingen, och det måste EU vara tydliga med. Ett villkor föratt handla med EU måste vara att Israel häver blockaden mot Gaza ochsäkerställer palestinska exportmöjligheter.

Ett annat villkor måste vara att dethandelsavtal med Israel som finns också efterlevs. I dag ska varor frånockuperade områden uteslutas. Men eftersom Israel inte gör skillnad på varvarorna är producerade är det svårt för EU att göra det. EU måste bli bättrebli bättre på att säkerställa att varorna inte kommer från ockuperade områdenom avtalet ska ligga kvar. I dag innebär det ett stöd till de övertramp som görsi samband med produktionen.

Israel kontrollerar inte bara Palestina genom enmilitär övermakt, utan genom att strypa tillgång till vatten och el, ellerutförsel av exportvaror. Ett avtal mellan EU och Palestina skulle innebära ettskydd mot israeliska trakasserier och en trygghet för den palestinska exporten.Eftersom Palestina inte har kontroll över sina gränser vore ett avtal i nulägetsvårt. Tills det finns en självständig palestinsk stat att teckna ett sådantmed bör därför ett villkor för det Israeliska avtalet vara att man säkerställerden palestinska exporten även i praktiken.

Efter valet på i morgon har vi förhoppningsvis ettEU som har större intresse av att skapa förutsättningar för en fredligareutveckling i Israel och Palestina. Konflikten är inte ett bråk mellan tvålikvärdiga parter utan en våldsam ockupation från en ekonomiskt och militärtstarkare part. Att i det läget stötta och samarbeta med den starka men inte densvaga är ett direkt missbruk av EU:s maktposition i världen.

Anders Lindell
FörbundsstyrelseledamotGrön Ungdom

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela