Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Var är Moderaternas feministiska analys?"

- 15/06/2014, 11:53 -
Caroline Wiklund och Klara Lidman, båda från Grön Ungdom.

Caroline Wiklund och Klara Lidman, båda från Grön Ungdom.

"Moderaterna står helt utan feministisk analys av och lösningar på klimathotet", skriver Caroline Wiklund och Klara Lidman, båda från Grön Ungdom.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Nyligenuttryckte Moderaternas partiledare oro för hur feminismen kommer att “drabba Sverige”. Samtidigt anklagar Oliver Rosengren (M) Miljöpartiet för att brista i sinfeministiska samhällsanalys. Men var är då Moderaternas feministiska samhällsanalys?

Olivertycks se “fler arbetadetimmar” som en universell lösning som också kommer att råka skapa ett jämställt samhälle, helt utanpolitisk styrning. Men jämställdhet kommer inteatt uppnåsgenom att de kvinnor som redan sliter ut sig arbetar mer. Psykisk ohälsa ochsjukskrivningar bland kvinnor i arbetslivet måste minska. Miljöpartiet vill denkommande mandatperioden satsa på attförbättra arbetsmiljön inomkvinnodominerade yrken, som exempelvis vård- och omsorgsyrkendär mångakvinnor sliter ut sig i förtid. 

En viktig åtgärd, bland flera,kan då vara att minska arbetstiden. Menarbetstidsförkortning måste gå hand i hand med en medveten omfördelningspolitik – för ett parti somsaknar ambitioner om att jämnaut klyftor i samhället förstårvi att arbetstidsförkortning framstårsom ett omöjligt projekt. Menvi inser att det inte räcker att prata omatt människor ska arbetamer och luta sig tillbaka och väntapå jämställdheten. Det krävs en aktivfeministisk politik och en feministisk analys av all politik som förs.

På område efter område ser vi hurModeraterna helt missar den feministiska analysen. Under Alliansens tid vidmakten har deras ekonomiska politik skapat ökade ekonomiska klyftor mellan kvinnoroch män. Var är Moderaternasfeministiska analys? Miljöpartiet har lagt en feministisk budget som säkerställer att politikeninte missgynnar kvinnor.

Moderaternastårhelt utan feministisk analys av och lösningar på klimathotet.Globalt sett är klimatförändringarna det största hotet motkvinnors möjligheter till ettdrägligt liv. Ifattigare delar av världen stårkvinnor för 80 % avjordbruket och bär huvudansvaret för att hämta vatten. Dessalivsviktiga sysslor blir allt svårare till följd av klimatförändringarna.Klimatkatastrofer och väpnade konflikter iklimatförändringarnas spårdrabbar också kvinnor allra hårdast. Var är Moderaternasfeministiska analys? Miljöpartiet vill attSverige ska gå före i klimatomställningen.

Samtidigtväljer Moderaterna attsatsa på dyra och omoderna motorvägsprojekt somgynnar ett manligt resemönster iställetför att satsa på framtidens kollektivtrafiklösningar. MotorvägspartietModeraterna uppmuntrar en struktur där män(niskor) tar ekonomisk, ekologisk ochfysisk plats på andras bekostnad. Var är Moderaternasfeministiska analys? Miljöpartiet vill satsapå kollektiva transportlösningar som gynnarkvinnors resande och miljön.

Moderaternamåstegöra en feministiskanalys innan de kan bli tagna på allvari den feministiska debatten. Så länge partiledarensstörsta feministiskabekymmer är hur feminismenkommer att “drabba” Sverige är inte Moderaternaen trovärdig röst.

CarolineWiklund, feministisk talesperson Grön Ungdom
KlaraLidman, arbetsmarknadspolitisk talesperson Grön Ungdom