Stockholm

Katerin Mendez (FI): "Nej, du har fel, Karin Enström"

Katerin Mendez, Feministiskt Initiativ
Katerin Mendez, Feministiskt Initiativ.

"Tvärtemot vad Enström påstår har Feministiskt initiativs säkerhetspolitik en bild som överensstämmer med den verklighet vi har att förhålla oss till", skriver Katerin Mendez från Feministiskt Initiativ.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Katerin Mendez på Twitter: @katerinmendez13

Karin Enström gjorde i måndagens Aftonbladet ett utfall mot FI, där hon påstår att det skulle vara förödande att ge FI inflytande över Sverigessäkerhetspolitik. Nej, Enström, jag hävdar att du har fel. Tvärtom skulle ettsådant inflytande innebära ett stort kliv i rätt riktning för Sverige, i allafall om vi utgår från världssamfundets direktiv. FN menar att det statliga säkerhetsbegreppet har vidgats till attinnefatta mänsklig säkerhet med betoning på individens säkerhet. Detta uppnås genomatt främja en positiv samhällsutveckling och stärka mänskliga rättighetersnarare än att rusta upp militärt.

Vi rör oss i en verklighet där WHO talar om det globala kriget motkvinnor, som skördat fler dödsoffer än alla krig tillsammans under 1900-talet.En verklighet där FN:s organisation för utrotande av mäns våld mot kvinnoruppmanar sina medlemsstater att rusta ner militärt och i stället rusta uppsamhällets säkerhet för människorna. En verklighet där Sverige inte haft ett krig innanför landetsgränser på 200 år – men där var fjärde svensk kvinna drabbas av mänsvåld. Därför anser FI att Sverige behöver göra en omprioritering som sätterindividens säkerhet i första rum snarare än att satsa på militär upprustning.

Vår politik tar klart och tydligt avstampi mänskliga rättigheter, och därför är mäns våld mot kvinnor en säkerhetspolitisk angelägenhet som måste prioriteras för att stärka de mänskliga rättigheterna iSverige.  FI vill därför minska på militära utgifter föratt i stället investera i bland annat våldsförebyggande arbete. Dennedrustning som vi vill verka för, är engradvis process för att minska storleken och utgifterna på försvaret samtsuccessivt ställa om landets vapenproduktion till civilproduktion. Detta äringet som görs över natt, men vi ser behovet av att arbetet inleds.

Vibehöver föra en säkerhetspolitik som tar hänsyn till sammanhangen och sätter inSverige i en global kontext. Militär nedrustning i Sverige, flyttar framfredsprocesserna globalt. Det går inte att blunda för det faktum att Sverigegör stora vinster på krigsindustrin, i år är vi rankade som världens tredjestörsta vapenexportör per capita, föregående år har vi toppat listan. Genomatt verka för social upprustning och aktiv militär nedrustning, medverka vitill att skapa stabilitet i de delar av världen där väpnat våld utgör en del avvardagen.

En stats säkerhet hänger inte längrebara på försvaret av landets gränser. Få krig utkämpas numera mellan stater medderas militär. Detta för att vi under lång tid byggt upp ett ömsesidigtberoende nationer emellan - då det helt enkelt är osannolikt att länder som harekonomiska relationer går i krig med varandra. Om säkerhetspolitik tidigarehandlat om att skapa fred genom militära medel, ligger världssamfundetsfokus i dag på långsiktiga åtgärder som ämnar öka den enskilde individens trygghetoch mänskliga rättigheter, där militär nedrustning och social upprustning utgören central roll. 

Tvärtemot vad Enström påstår har Feministisktinitiativs säkerhetspolitik en bild som överensstämmer med den verklighet vi haratt förhålla oss till, i en tid där de flesta andra svenska partier håller fastvid förlegade paradigm.

Katerin Mendez, riksdagskandidat, FI

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.