Måndag 18 Okt
Stockholm

"Almedalen sätter en åldersgräns på politisk påverkan"

Kim Jakobsson, Linda Skogsby och Hanna Nyberg
Kim Jakobsson, Linda Skogsby och Hanna Nyberg. Foto:

"Prata med unga, inte om unga. Bjud in en ung person till er panel, oavsett vilket ämne ni diskuterar. Arrangera mingel som inkluderar alla, oberoende av ålder", skriver tre representanter för organisationer som arbetar med unga.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om Sveriges Ungdomsråd

Sveriges ungdomsråd samlar ungdomsråd och andra inflytandeforum för ungdomar från hela landet. Vi har ca 50 aktiva medlemsföreningar i vårt nätverk, och växer ständigt. Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. 

Om Ungdomar.se

Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Utöver webbsajten med 100 000 unika besökare i veckan driver Ungdomar.se även hållbarhetsprojektet we_change, vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld.

Om Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Skola, passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad.

I Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällsfrågors rapport “Unga medattityd” klargörs det tydligt att unga vill påverka på samma sätt, i sammafrågor och med lika stort intresse som vuxna. Trots detta väljer kommuner ochandra aktörer allt för ofta att bygga upp parallella strukturer riktade tillunga där de får vara med och tycka till i specifika “ungdomsfrågor”. Som attendast ålder skulle avgöra vad en individ är intresserad att vara med ochpåverka kring.  Som om det finns frågor som bara rör unga, och frågor somverkligen inte gör det.

Fryshuset, Ungdomar.se och Sveriges ungdomsråd har i kampanjen #lyssnagått ut med uppmaningen att sluta prata om unga och i stället prata med unga. Detär dags att inkludera unga på riktigt!

Det är mindre än en vecka kvar till politikerveckan i Almedalen, enarena som utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats. På Almedalenshemsida tydliggörs det att demokrati och öppenhet ska ge alla som villdebattera samhällsfrågor möjlighet att delta under veckan.

Cirka 500 av veckans 3348 programpunkter handlar om unga. Unga iarbetslöshet. Unga i psykisk ohälsa. Unga och bostäder. Ungas inflytande ochmakt. De politiska ungdomsförbunden och ett stort antal ideella ungdomsorganisationerär, utöver unga privatpersoner, där för att få ta del av veckans innehåll ochmöta makthavare som påverkar vår vardag.

Allt för ofta ser vi paneler bestående av vuxna experter som diskuterarfrågor som direkt rör unga. Vuxna ges tolkningsföreträde att problematisera ochidentifiera ungas situation och att, kanske ännu värre, på egen hand hittalösningar till dessa. Det handlar om sådant som vi lever i och arbetar medvarje dag. Områden där vi är experter. Vi och många med oss har under tidigareår noterat, belyst och kritiserat avsaknaden av ungdomar på seminarier somhandlar om just unga. De syns sällan till, inte ens i publiken.

Almedalen är en fantastisk mötesplats och under veckanarrangerar både privata och offentliga aktörer olika mötesplatser som tyvärrinte tillåter ungas närvaro på grund av att det serveras alkohol, förutomåldersgränsen finns det krav på att alla gästlistor och så vidare är klara innan man ensär på plats i Almedalen och det är svårt att hitta dessa mötesplatser. På grundav detta gick Fryshuset, Ungdomar.se och Sveriges ungdomsråd samman förra åretoch skapade ytterligare en mötesplats speciellt riktad till alla unga iAlmedalen. Ett alkoholfritt mingel på stranden med musik och Pizza och enkonversation på en skön nivå, succén var ett faktum och därför gör vi om dettai år igen och uppmuntrar alla som vill träffa unga på riktigt i Almedalen attta sig dit!

Almedalsveckans öppenhet och tillgänglighet är världsunik, men hurtillgängligt blir det när ålder hindrar de som vill från att delta?

Prata med unga, inte om unga. Bjud in en ung person till er panel,oavsett vilket ämne ni diskuterar. Arrangera mingel som inkluderar alla,oberoende av ålder.

Och vuxna, sluta ta plats som ni borde lämna över åt oss.

Vi är många ungdomsorganisationer på plats i Almedalen och har med ossungdomar som dessutom är förberedda och pålästa inför allt vad Almedaleninnebär, kontakta oss så hjälper vi er att få en relevant representation i erapaneler!

Det är dags att inkludera unga på riktigt. Almedalen, det är dags att#lyssna.

Hanna Nyberg, ordförande för Sveriges ungdomsråd
Kim Jakobsson, vd för Ungdomar.se
Linda Skogsby, ungdomsambassadörpå Fryshuset

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela