Torsdag 21 Okt
Stockholm

"Miljöpartiet är främlingsfientlighetens motpol"

Maria Ferm.
Maria Ferm. Foto: Pressbild

"Vi är en del av den antirasistiska kampen för ett öppet samhälle utan rasism och främlingsfientlighet. När främlingsfientligheten är på frammarsch är det som allra viktigast att stå upp för en mer öppen och human politik", skriver Maria Ferm från Miljöpartiet.

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Maria Ferm

Maria Ferm är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Idag är det Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Efter en mandatperiod i riksdagen kan vi konstatera att partiet har misslyckats fullständigt med att påverka politiken.  Migrationspolitiken har blivit mer öppen och human under mandatperioden och inställningen till flyktingmottagande blivit alltmer positiv sedan 1990-talet. Idag träder flera nya lagar i kraft till följd av Miljöpartiets samarbete med regeringen om migrationspolitiken, vilka alla stärker migranters rättigheter. Samtidigt visar SOM-institutets senaste undersökning att 78 procent av svenska folket oroas över ökande främlingsfientlighet. Det är en sund reaktion på den samhällsutveckling som sker i Europa och den strukturella rasism som drabbar människor i Sverige idag.

Främlingsfientliga och rasistiska partier vinner mark i Europa. Trots att människor på flykt undan krigets fasor drunknar i Medelhavet byggs samtidigt höga stängsel längs Greklands och Bulgariens gränser för att stänga flyktingar ute. Romer utestängs från våra samhällen genom vräkningar och våld. Islamofobin och antisemitismen breder ut sig och drabbar Europas muslimer och judar – och personer som antas tillhöra dessa religioner.

Det är viktigt att denna utveckling tas på allvar. Det är inte förekomsten av främlingsfientliga partier som är farligast utan hur etablerade partier agerar. Om etablerade partier tar över samma politik och retorik som de främlingsfientliga förpestas hela debattklimatet och blir kallare. Att uppmärksamma och ta avstånd från den rasistiska och främlingsfientliga politik som sköljer över Europa är därför en otroligt viktig uppgift för såväl enskilda medborgare som för dem av oss som har fått förtroende att driva på och fatta beslut om politikens inriktning.

Men att vara antirasist förpliktigar mer än så. Det kräver handling, visioner, politiska förslag och samarbeten som driver samhällsdebatten och politikens innehåll i motsatt riktning mot den som de främlingsfientliga krafterna vill se.

Miljöpartiet vill driva politiken framåt. Vi arbetar målmedvetet för att genomföra politiska förändringar som ger skolan bättre förutsättningar att förebygga och bemöta rasism och främlingsfientlighet. Vi vill också driva en politik som motverkar diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, som tar hatbrott på allvar och som kommer tillrätta med rasism och diskriminering inom rättsväsendet.

När Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen tog Miljöpartiet initiativ till ett migrationspolitiskt samarbete med regeringen. Vi ville genomföra konkreta förändringar som vi vet kommer betyda oerhört mycket för de som berörs och som förskjuter debatten i mer human riktning.

När vi nu sammanfattar resultatet av det migrationspolitiska samarbetet kan vi konstatera att Sverige inte har gått samma utveckling till mötes som andra europeiska länder där etablerade partier anpassat sin retorik och politik efter främlingsfientliga och rasistiska partier när dessa valts in i parlamenten.

I Sverige har vi gått åt motsatt håll. Trots att ett främlingsfientligt parti valts in i riksdagen har många förändringar som har stärkt migranters rättigheter och drivit migrationspolitiken i en mer öppen och human riktning genomförts under mandatperioden. För precis ett år sedan fick papperslösa personer kraftigt utökad rätt till vård och papperslösa barn fick rätt att gå i skola.

Idag träder flera nya lagändringar på migrationsområdet i kraft. En av dessa innebär att bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” ändras till det bredare ”särskilt ömmande omständigheter”. Det blir därmed lättare för barn att få stanna i Sverige om de är svårt utsatta, sjuka eller har varit i Sverige under lång tid. Nästa mandatperiod arbetar vi vidare för att göra migrationspolitiken mer mänsklig. 

Miljöpartiet de gröna är främlingsfientlighetens motpol. Vi är en del av den antirasistiska kampen för ett öppet samhälle utan rasism och främlingsfientlighet. När främlingsfientligheten är på frammarsch är det som allra viktigast att stå upp för en mer öppen och human politik. Det kommer Miljöpartiet att fortsätta göra.

Maria Ferm, Migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela