"Bostäder är grundläggande för en fungerande arbetsmarknad"

- 03/07/2014, 14:47 -
Anna Kinberg Batra och Oskar Öholm.

Anna Kinberg Batra och Oskar Öholm.

TT Bild

"Ett Sverige som växer förutsätter fler bostäder och tätare kommunikationer. Tillgång till bostäder är grundläggande för en fungerande arbetsmarknad", skriver Anna Kinberg Batra och Oskar Öholm från Moderaterna.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

En väl fungerande kollektivtrafik knyter ihop jobb och hem. Fortsatta investeringar i infrastruktur skapar goda förutsättningar för resor och transporter i hela landet. Det är därför Alliansen har presenterat Sverigebygget som stärker Sveriges tillväxtförmåga, lägger grunden för 100 000 nya bostäder och ger bättre förutsättningar för människor att bo och arbeta i hela landet. Genom att knyta ihop regioner och landsändar och skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande läggs grunden för goda långsiktiga förutsättningar för jobb och tillväxt. Genom ökat bostadsbyggandet dämpas bostadsbristen.

Framförallt är byggandet av nya bostäder och möjligheten att flytta grundläggande för att människor ska kunna delta på hela arbetsmarknaden. Genom våra liv har vi olika bostadsbehov. Som barn är det viktigt att ens familj har ett boende med tillgång till försörjning och utrymme för vardagslivet, som unga vuxna vill vi kunna flytta hemifrån och stå på egna ben, som föräldrar vill vi ge våra barn en god uppväxtmiljö och på äldre dar vill vi kunna anpassa vårt boende utifrån våra intressen och behov. Fungerar inte den här flyttkedjan försämrar det för arbetsmarknaden med färre jobb och mindre tillväxt som följd.

Behovet av reformer borde därför vara uppenbart för partier över hela politiska spektret. Trots detta ser vi hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på punkt efter punkt har motverkat strävan efter att göra det enklare att bygga och effektivt utnyttja de bostäder som finns. För när väl konkreta förslag har lagts på riksdagens bord har det tydliga beskedet från de samlade vänsterpartierna varit: stoppa reformer.

Så sent som i förra veckan röstade exempelvis Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet emot reformer som skulle korta tiden från idé till färdigt hus genom förenklingar av planprocessen. Detta trots att tiden för att få ett bygglov och kunna börja bygga idag vanligtvis uppgår till mellan tre och fyra år, i vissa fall längre tid, och skulle behöva kortas. Istället för att bidra till att stärka Sveriges tillväxtförutsättningar valde de samlade vänsterpartierna att säga nej till förenklingar såsom att en detaljplan inte ska krävas i lika många fall som i dag, att byggnadsnämnden ska kunna fatta fler beslut om nya bostäder utan att gå via kommunfullmäktige och att vi ska ha nationella byggregler i stället för olika besked i varje kommun.

När Stefan Löfven själv pekat ut förenklade planprocesser som ett sätt att snabba på och öka byggandet blir det märkligt när hans gruppledare Mikael Damberg, och de övriga riksdagsledamöterna från de samlade vänsterpartierna, säger nej till genomarbetade reformer som ska åstadkomma just detta.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har dessutom gått ännu längre i sitt motstånd mot enklare byggregler. De har exempelvis motsatt sig att underlätta regelverket för studentbostäder och införa bättre möjligheter att bygga i städer genom förenklade bullerregler. De två partiernas motstånd mot Förbifart Stockholm riskerar också att riva upp resultatet av Stockholmförhandlingarna och de uppemot 78 000 nya bostäder som är en del av dessa förhandlingar. Beräkningar från Riksdagens Utredningstjänst visar att bostadsbyggandet efter Stockholmsförhandlingarna kan leda till uppemot 10 000 byggjobb per år fram till 2030. Jobb som nu hotas av en eventuell vänsterregerings tillväxtfientliga politik.

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets samlade agerande bygger upp en tydlig risk för att en vänsterregerings enda svar på Sveriges behov av stärkta tillväxtförutsättningar vore ett reformstopp. Alliansens svar är i stället att aktiva reformer som lägger grunden för fler jobb och ökad tillväxt. Så tar vi ansvar för Sverige.

Anna Kinberg Batra (M)Nya Moderaternas talesperson för företagande och tillväxt

Oskar Öholm (M)Nya Moderaternas bostadspolitiska talesperson