Lördag 31 Jul
Stockholm

Moderaterna: "Nu tar vi krafttag mot oseriösa kreditföretag"

Anna Kinberg Batra, Moderaterna
1 av 2
Anna Kinberg Batra, Moderaterna. Foto: COPYRIGHT TT NYHETSBYRÅN / HENRIK MONTGOMERY / TT
Jörgen Andersson, Moderaterna
2 av 2
Jörgen Andersson, Moderaterna. Foto: SCANPIX / HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

"Alliansen fortsätter arbetet för en trygg finansmarknad med ett starkt konsumentskydd. Oseriösa aktörer på snabblånemarknaden ska stoppas. Förslaget vi röstar om idag är ett steg på vägen," skriver Anna Kinberg Batra och Jörgen Andersson från Moderaterna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Sms-lån enligt Wikipedia

"SMS-lån eller snabblån är en typ av kredit där låntagaren snabbt kan låna mindre summor, vanligen med hjälp av ett mobiltelefonabonnemang och SMS-kommunikation med kreditföretaget. Det förekommer att beteckningen "SMS-lån" något oegentligt tillämpas även i de fall då kreditföretagets webbplats snarare än ett SMS utnyttjas. Låneformen kännetecknas av att låntagaren snabbt kan få det lånade beloppet, att kredittiden är kort samt att det rör sig om en hög total lånekostnad.

Lånesummorna rör sig vanligtvis om mellan 1 000 och 5 000 kronor. Lånetiden rör sig ofta om endast en månad."

I dag röstar riksdagen om ytterligare krafttag mot oseriösa snabblåneföretag. Med krav på tillstånd, skärpt tillsyn och tydliga sanktionsmöjligheter fortsätter Alliansen att stärka konsumenternas ställning. Genom att alla snabblåneföretag kommer att behöva tillstånd kan oseriösa företag som inte lever upp till kraven stoppas från att överhuvudtaget starta.
Konsumenter ställs idag inför många svåra val på finansmarknaden. I de allra flesta fall är konsumenten i ett informations- och kunskapsunderläge gentemot de finansiella företagen. Vissa företag använder sig av mer eller mindre aggressiva försäljningsmetoder, och många konsumenter upplever att det är svårt att värja sig från det ständigt inkommande reklam- och informationsflödet. Det har lett till en situation där allt fler privatpersoner tar lån de kanske inte borde ta och riskerar att hamna i en skuldfälla. En skuld på några hundra kronor kan snabbt växa till över 1 000 kronor med ränta och avgifter.

Att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden har därför varit en prioriterad fråga för Alliansen. Vi har skärpt regler och tillsyn för att komma åt oseriösa företag. Vi har mer än fördubblat Finansinspektionens resurser, breddat dess uppdrag och gett Konsumentverket större befogenheter. Eleverna i högstadiet och gymnasiet har numera lektioner i privatekonomi och finansfrågor.

Nu tar vi ytterligare steg. Med dagens beslut får Finansinspektionen rätt att göra oanmälda besök för att kontrollera hur snabblåneföretagen bedriver den dagliga verksamheten. För att komma åt oseriösa aktörer som inte följer reglerna eller använder sig av alltför aggressiva metoder, alltför höga räntor eller inte har sunda rutiner för kreditprövning föreslås att Finansinspektionen ska kunna ge en sanktionsavgift på upp till 10 miljoner kronor.

Åtgärderna stärker konsumenternas rättigheter och tar krafttag mot oseriösa kreditföretag. Genom att kräva tillstånd och ställa tydliga krav på snabblåneföretagen bör antalet lån som går till Kronofogden för indrivning bli färre, och i förlängningen bör åtgärderna bidra till att minska överskuldsättningen bland hushållen.

Samtidigt är Alliansen beredd att ta fler steg i vårt arbete för att skapa en finansmarknad som präglas av konkurrens, valfrihet och sunda principer. En naturlig utgångspunkt och norm är att den som lånar ska betala igen sina skulder. Men det är också viktigt att de företag som lånar ut pengar agerar ansvarsfullt. Det kan därför framöver bli aktuellt att se över om exempelvis skulder under ett visst belopp inte kan lämnas till kronofogden, eller om företag som har brustit i sina kundkontakter eller i sina kreditprövningsrutiner bara har begränsade möjligheter att skicka över skulderna till Kronofogden för indrivning.

Vi kan även behöva titta på hur snabbt det ska gå att få ett sms-lån beviljat och utbetalt. Är det exempelvis lämpligt och rimligt att det ska vara möjligt att ta ett sms-lån mitt i natten vid bardisken? Det kan också vara rimligt att se över hur lagstiftningen kan stärkas när det gäller vilka räntor snabblåneföretagen kan ta ut.

Alliansen fortsätter arbetet för en trygg finansmarknad med ett starkt konsumentskydd. Oseriösa aktörer på snabblånemarknaden ska stoppas. Förslaget vi röstar om idag är ett steg på vägen. Men fler steg kan behövas för att vi ska få en finansmarknad som präglas av konkurrens, valfrihet och sunda principer. De stegen kommer att tas om det krävs.

Anna Kinberg Batra (M)
Ordförande i finansutskottet
Jörgen Andersson (M)
Riksdagsledamot i finansutskottet

Bör det bli svårare att ta sms-lån?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela