Torsdag 24 Jun
Stockholm

"Kungahuset: förlegat styrsätt där individer föds in slaveri"

Aleksandra Gester, Liberala partiet
Aleksandra Gester, Liberala partiet. Foto:

"Kungahuset är ett förlegat styrsätt. Skattepengar som används för att finansiera kungahuset skulle kunna användas på mycket bättre sätt samtidigt som vi skulle avskaffa slaveriet som dessa individer föds in i och tvingas leva i hela livet", skriver Aleksandra Gester från Liberala partiet.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Aleksandra Gester är riksdagskandidat för och bloggare åt Liberala partiet.

Följ henne på Twitter: @aleksandraworld  

#HejdåKungen

Det är inte modernt att låta en nästan 70-årig man klamra sig kvar vid samma position som han haft de senaste 40 åren. 

Det är dags att för något nytt, för något fräscht för något som inte är lika rasande obekvämt – därför väljer Nyheter24 att ta ställning: #HejdåKungen.

Sverige är en konstitutionell monarki. Detta innebär att vi har en regerande kung eller drottning som landets stadschef. Sedan 1544 års Västerås arvförening är Sverige dessutom en arvmonarki där tronföljden regleras av successionsordningen som är en av Sveriges grundlagar. 

Innehavaren av Sveriges tron har i dag två roller: 1. Att vara Sveriges statschef och 2. Att vara överhuvud för det kungliga huset. 

Dessutom ska kungen eller drottningen: 

1. Leda den särskilda konselj som sammanträder vid regeringsskifte, men det är talmannen, inte statschefen, som utfärdar statsministerns förordnande. Om statschefen inte kan närvara leder talmannen konseljen. 

2. Statschefen leder dessutom de regelbundna så kallade informationskonseljerna med regeringens ledamöter. Statsministern ska hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Statschefen måste före utlandsresa konsultera statsministern. 

3. Statschefen öppnar riksmötet på talmannens hemställan. Om statschefen inte kan delta öppnar talmannen riksmötet. 

4. Statschefen är ordförande vid sammanträden med Utrikesnämnden. Utrikesnämnden utses av riksdagen och samråder med regeringen om de viktigaste utrikesfrågorna. Om statschefen inte kan närvara är statsministern nämndens ordförande. 

5. Statschefen är främste representant för försvarsmakten och innehar försvarsgrenarnas högsta grader, men har varken formellt eller reellt chefskap över försvarsmakten. Dessutom är kungen titulär hederschef för vissa militära enheter. 

6. I enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser ackrediterar statschefen utländska ambassadörer och utfärdar också de svenska ambassadörernaskreditivbrev.

Av de i dag existerande monarkierna är Sveriges monarki en av de äldsta. Historia i all ära, men det finns flera anledningar till varför jag anser att Sverige inte borde fortsätta vara en monarki. Den svenska grundlagen anses vara skriven på ett sådant sätt att republik kan införas ”genom ett penndrag”, det vill säga att kungamakten skulle kunna avskaffas, exempelvis genom att kungens formella uppgifter tas över av riksdagens talman. 

Ett steg i rätt riktning var att med 1974 års regeringsform så fråntogs den svenska monarken nästan alla de tidigare grundlagsenliga befogenheterna enligt 1809 års regeringsform. “Konungen eller drottningen som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef, som sådan skall han representera Sverige och var en samlanda symbol för nationen”. 

Problematiken för mig ligger dels i att kungahuset finansieras av svenska medborgares skattepengar, dels att dessa individer föds in i en form av slaveri. Visserligen kan de abdikera men vi kan nog alla konstatera att när man väl har föds in i ett kungahus och levt den sortens liv så är det mycket svårt att abdikera och leva ett normalt svenssonliv. När det gäller skattefinansieringen av kungahuset så känns det orimligt att kungahuset ska få så mycket medel för så få egentliga arbetsuppgifter. Dessutom kan en president eller statsminister representera Sverige som nation lika väl som en konung eller drottning, vilket redan sker i dag i de flesta fall (exempelvis: om statschefen inte kan delta öppnar talmannen riksmötet). Många uppgifter konungen eller drottningen ska utföra kan utföras av politiker, talman eller statsminister. 

Traditioner är fina, men vissa är inte menade för att överleva. Kungahuset är ett förlegat styrsätt. Skattepengar som används för att finansiera kungahuset skulle kunna användas på mycket bättre sätt samtidigt som vi skulle avskaffa slaveriet som dessa individer föds in i och tvingas leva i hela livet. Jag vill se att Sverige går framåt i utvecklingen och blir en konstitutionell demokrati snarast möjligt.

Aleksandra Gester, Riksdagskandidat, Liberala partiet 

.......

LÄS MER: Nyheter24 tar ställning #HejdåKungen

"För Sverige ur tiden – det är dags att säga hej då nu, kungen" 

Politikerna: "Låt kungen vara kvar" 

6 anledningar till att Victoria är bättre än kungen 

7 saker som förändrats sen kungen kom till makten 

Alcazar-Tess: Dags för Victoria att ta över nu 

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Tycker du att kungen ska avgå nu?