Måndag 27 Jun
Stockholm

"Kärnkraft är det enda som kan ersätta kol och olja"

Magnus Hansson.
Magnus Hansson. Foto: Privat

"Det har skett mycket utveckling i kärnkraften sedan våra svenska kraftverk togs i drift", skriver Magnus Hansson.

Kommentera (50)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Magnus Hansson kallar sig själv liberal debattör och är engagerad i ämnen som rör energi och miljö.

Vad vet du om kärnkraft? Alltså med utgångspunkt från forskning och statistik, inte vad du tror eller har hört?

Här är lite grundläggande fakta:

• Kärnkraft är världens ofarligaste energikälla. Vindkraft är 1,7 gånger mera dödlig, solkraft 4,9 gånger och kolkraft 1889 gånger så livsfarligt. Detta i en livscykelanalys från råvaror till slutförvar och rivning, inklusive olyckshändelser.

• Kärnkraft är den mest klimatvänliga energikällan, med utsläpp av 5 gram koldioxid (och ekvivalenter) per kilowattimme el. Vattenkraft har 9, vindkraft 15 och kolkraft 780 gram.

• Kärnkraften är en hållbar energikälla, tack vare liten förbrukning av ändliga resurser enligt Bruntlandsrapportens definition. 

• Kärnkraften är den billigaste energikällan förutom kol.

• Kärnkraften är inte subventionerad.

Tillgångarna av uran på jorden räcker flera i hundra år med nuvarande förbrukning. Det går också att driva kärnkraftverk med torium, som finns i stora mängder i Norge, Sverige och Indien. Fördelen med torium är att det inte bildas något långlivat radioaktivt avfall och inte går att tillverka kärnvapen med. Torium kan försörja hela mänskligheten med energi i tusentals år. I Norge och Indien pågår nu provdrift av torium-reaktorer.

I förbrukat kärnbränsle har endast cirka tre procent av energin utvunnits, och 97 procent finns kvar när bränslet kasseras. Nya generationens kärnreaktorer kan utnyttja bränslets energi till nära hundra procent. Dessa reaktorer kan också drivas med kärnavfall eller med material från kärnvapen, och det bildas bara en liten mängd avfall som blir ofarlig på 300 till 500 år. Det finns förbrukat kärnbränsle och kärnvapen som räcker för många hundra års drift, utan att något nytt uran behövs. En sådan här reaktor har nyligen tagits i drift i Ryssland (BN-800). Av ovanstående förstår man att vårt förbrukade kärnbränsle är en värdefull källa till ren energi, istället för avfall. Skulle trots detta ett slutförvar ändå göras, kommer det att ske i Östhammars kommun enligt metoden KBS-3.

Modern kärnkraft kan användas för att framställa syntetiska kolväten, till exempel metanol, diesel eller flygbränsle, med vatten och koldioxid från luften. Dessa syntetiska bränslen är naturligtvis helt koldioxid-neutrala, och kan med fördel ersätta fossila bränslen. Metoden används på USA:s hangarfartyg för att tillverka flygbränsle ombord. Det mest olycksdrabbade kraftslaget är vattenkraften, med flera dödliga damm-haverier. Till exempel Banqiao-dammen, som dödade cirka 171 tusen människor. Kolkraften kan beskrivas som en kontinuerlig katastrof där driften orsakar mer eller mindre dagliga olyckor och dödsfall genom föroreningar. 

Globalt har kärnkraften drabbats av två allvarliga olyckor. (Three Mile Island skadade inga människor). Reaktorn i Tjernobyl var konstruerad primärt för framställning av kärnvapenmaterial, och därför användes en instabil och svår-reglerad typ av reaktor med grafit som moderator (neutron-dämpare). Vid ett experiment att köra reaktorn på låg effekt blev resultatet en okontrollerad värmeutveckling, explosion och brand. 

Det som hände i Tjernobyl är det värsta tänkbara olyckan i den sämsta typen av reaktor. 28 personer dödades i olyckan, ytterligare 19 under följande år. På grund av att myndigheterna inte vidtog ens elementära säkerhetsåtgärder exponerades många människor för radioaktiva ämnen. UNSCEAR (FN) har uppskattat antalet inträffade cancerfall till cirka 6 000, varav cirka 20 personer har avlidit. Totalt antal döda på grund av Tjernobyl är alltså cirka 77 personer.

I Fukushima dödades fem personer i fallolyckor, drunkning och ett fall av hjärtattack. Ingen människa blev strålskadad. WHO har uppskattat antalet cancerfall dom kommande 20 åren till mellan noll och tjugo. Tsunamin som orsakade olyckan dödade mer än 20 tusen personer. Området runt det Fukushima har nu börjat att återbefolkas, med det sista området under 2015.

Det har skett mycket utveckling i kärnkraften sedan våra svenska kraftverk togs i drift. Det byggs också mycket ny kärnkraft i världen, och kärnkraft är det enda kraftslag som har en realistisk möjlighet att ersätta kol och olja.

Magnus Hansson

Kommentera (50)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.