"Kärnkraftsmotståndet är ovetenskapligt"

- 20/07/2014, 11:09
Marcus Engvall.

Marcus Engvall.

Privat

"Kärnkraft är framtiden, vetenskapen bevisar det", skriver Marcus Engvall, administratör för Europeiska Rationella Partiet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

En av Miljöpartiets huvudfrågor är kärnkraft och dess avveckling, vilket har varit centralt i deras miljöpolitik. Självklart så är skyddet av miljön oerhört viktig och bör tas upp i partiprogrammen och på debatterna. Men retoriken som används och åtgärder som lovas är riktade åt helt fel håll. 

Sedan Fukushimaolyckan för tre år sedan så har debatten angående kärnkraft gått i överväxel och rationalitet och vetenskap har slängts ut genom fönstret. Falsk fakta slängs runt i debatterna och inget riksdagsparti har tagit åt sig ansvaret att ta upp vetenskap som avslöjar myterna som sprids. Kärnkraft är en av de säkraste och mest effektiva kraftkällorna och motståndet mot den är inte baserad på vetenskap eller rationella argument, det är enbart baserad på ideologi.

Det främsta argumentet emot kärnkraft som tas upp är säkerheten. Miljöpartiet, Greenpeace och flera andra miljöaktivister har påstått att de inte vill ha en till Tjernobyl eller Fukushima och att dödsfall från kärnkraft är oacceptabelt, men faktum är att dödsfallen och hälsokonsekvenserna som orsakas av kärnkrafts olyckor är väldigt få. Anledningen till att reaktor fyra exploderade i Tjernobyl 1986 var en kombination av flera högst osannolika händelser och en uråldrig och osäker reaktor typ som inte byggs längre. Det var emellertid långt ifrån katastrof där tiotusentals människor dog. 

Enligt en rapport från FN så dog mindre än 60 av direkta konsekvenser från reaktor explosionen och 4000 personer kommer att få en kortare-livslängd från kancer, vilket är en enorm kontrast från de siffror som rapporteras av bland annat Greenpeace som ligger på cirka 200,000. 

Fukushima är en helt annan historia. Där var det absolut inga dödsfall som orsakades av radioaktivitet eller reaktorexplosionen. De enda dödsfallen var några enstaka arbetare som dog som en följd av tsunamin och jordbävningen. För att jämföra, enligt WHO orsakar kolkraft cirka 161 dödsfall i världen per TWh medan kärnkraft orsakar bara 0.04 per TWh. Till och med solkraft, vindkraft och vattenkraft har fler dödsfall till sitt namn än kärnkraft med 0.44, 0.15 och 1.4 respektive. 

Det är uppenbart att kärnkraft är säkrast av alla energikällor och forskning bedrivs för att utveckla nya och säkrare reaktorer där det är fysiskt omöjligt att en härdsmälta skulle inträffa. Det räcker dock inte för miljöaktivisterna. Frågan angående kärnavfall är också något som dras upp om och om igen, men även det är överdrivet. Långlivat kärnavfall, den typ som måste grävas ner under marken, kan användas i så kallade snabba bridreaktorer som kan göra om avfallet till användbart bränsle för nuvarande reaktorer vilket skulle praktiskt taget lösa avfallsproblemet. Teknologin för dessa reaktorer finns och användes till och med i Tyskland och Frankrike tills de stängdes på grund av tryck från miljörörelsen.

Argumenten att kärnkraft är dyrt att bygga och att det är bättre att bygga billigare solkraft och vindkraft är i högsta grad snedvridna. Forsmarks kärnkraftverk, vår minsta kärnkraftverk, producerar en nettoeffekt på 3138MW, vilket motsvarar ungefär ett tusen 3MW vindkraftverk som arbetar på maximum effekt 24 timmar varje dag året runt, vilket är fysiskt omöjligt. Att bygga så många vindkraftverk för att ersätta endast en kärnkraftverk är ineffektivt och oekonomisk. Solkraft kan man också bygga ut, men även det är otroligt dyrt och oekonomisk då det inte fungerar på natten.

Sverige har inte så många alternativ inom energisektorn. Vattenkraften är utbyggd ut till maximum effekt och vind- och solkraft är otroligt dyrt och ineffektivt. Kärnkraft är det enda möjliga miljövänliga och effektiva alternativet. Det finns ett argument som är giltigt och det är att vi är beroende av Ryssland för vår uran, men det kan också åtgärdas genom att importera från Australien eller Kanada som är bland de största producenter av uran. Oppositionen mot kärnkraft har sina rötter i okunskap och en rädsla för det okända. Hade kärnkraftsutvecklingen inte börjat som ett vapen hade man förmodligen sett det på ett helt annat sätt. 

Vetenskapen måste få ett mycket större utrymme på debatterna och det är därför politikerna borde använda mera rationella argument och tro på vetenskapen. Kärnkraft är framtiden, vetenskapen bevisar det, nu är det dags att lyssna på den.

Marcus Engvall
Administratör för Europeiska Rationella Partiet