Tisdag 21 Sep
Stockholm

"Rättvisa är bättre än repression"

Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ.
Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ. Foto:

REPLIK. "Fi är redo att ta ansvar för ökad rättssäkerhet och rättvisa", skriver Linnéa Bruno.

Kommentera (24)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Linnéa Bruno är styrelseledamot i Feministiskt initiativ och doktorand i sociologi. Hon är nia på partiets riksdagslista.

Maurice Forslund, KDU, kritiserar Fi för att ha en orimlig rättspolitik. Snarare än hårda straff betonar vi förebyggande arbete och övergripande politik för jämlikhet och social rättvisa. Vår politik har starkt stöd i forskningen - jämlika samhällen är tryggare för alla. Forslund, liksom många konservativa, föredrar dock repression, eftersom "tyvärr är människor ofullkomliga. Även om brottsligheten i Sverige kan och bör minskas, kommer det ändå att finnas dem som vill begå brott."

Jonatan Meyer, kriminolog och åklagare, konstaterar i stället i en artikel i Svenska Dagbladet att "USA har världens största fängelsepopulation per capita med enorma kostnader för stat och samhälle. Samtidigt har USA en mer omfattande brottslighet jämfört med stater som tillämpar kortare straff och har en mindre fängelsepopulation per capita." Rättspolitiken i USA har därför nyligen börjat gå i vår riktning, med lyckade resultat som följd, menar Meyer.

Forslund noterar att Fi dock vill höja straffet för grov kvinnofridskränkning (gäller även grov fridskränkning, dvs av alla kön). Vi utgår här från brottsofferperspektivet: brottet avser upprepad, systematisk kränkning. Ofta handlar det om många år av fysisk, psykisk, sexuell och ekonomisk terror. För att de utsatta ska ha en chans till andrum och att bygga upp sina liv på nytt menar vi att ett års fängelse är rimligt. Det möjliggör även ordentlig behandling, i kriminalvården.

Som bland andra Christian Diesen visat präglas vårt rättssystem av sexism och rasism. Här behövs omfattande kompetensutveckling och resurser, särskilt tydligt ser vi det i praxis kring sexualbrott, inte minst mot barn. Familjerättslig praxis går även ofta mot lagen, som betonar barns rätt till delaktighet. I Norge, där barnkonventionen gjorts till lag, finns tecken på stärkande av barnrätt även i praktiken. 

Vi vill gå samma väg. Vidare behövs prioritering av hatbrott och satsningar på evidensbaserade behandlingsinsatser för såväl utsatta som förövare. Fi är redo att ta ansvar för ökad rättssäkerhet och rättvisa.

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (24)
Kopiera länk
Dela