Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Låt mig vara ett cirkusdjur, SD-HBT"

Johan Palmfjord, stolt cirkusdjur

Johan Palmfjord, stolt cirkusdjur

Debatt | 07/08/2014 08:49

"Felet ligger hos er som menar att närvaron av 'sexuella utsvävningar' på Stockholm Pride är 'ett direkt nederlag för alla som kämpar för att bli accepterade som HBT-personer'", skriver Johan Palmfjord, stolt cirkusdjur.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Åretvar 1969, platsen Stonewall Inn. Stonewall Inn var till en börjanen ”heltvanlig bar”,men gjordes 1966 om till gayklubb. Föratt komma in var man tvungen att antingen vara kändav dörrvakteneller vara ”uppenbartgay”.Datumet var 28 juni, klockslaget 01.20. Polisen påbörjadeen razzia, liksom de gjort mot såmångagayklubbar i New York tidigare. Men razzian gick inte alls somplanerat. Iställetgjorde besökarnapå Stonewallmotstånd.Man slogs med vad som fanns tillgängligt- ölburkar,glas och stillettklackar. Upploppet fortsatte flera dagar medalltfler deltagare. Graffiti med budskap som ”Weare open” och”Legalizegay bars” dökupp. 

Efter någradagar dog upploppet ut, men någothade hänt.De tidigare så timidaoch skygga homofilerna och transvestiterna hade rest sig upp ochslagit tillbaka mot de trakasserier de såofta utsatts för.Stonewallupproret, som det kallas, blev en vändpunkt.Det fanns en gnista hopp att mänskulle få älskamed män,kvinnor med kvinnor och övrigamed allihop.

Dengnistan av hopp spred sig såsmåningomtill Sverige. En demonstration i Örebroblev till homosexuella frigörelsedagen,som i sin tur blev till frigörelseveckanoch efter det blev till homoveckan, som tids nog skulle bli StockholmPride - någotsom idag ärmer en folkfest änen vecka av tradiga demonstrationer. Såhär45 årefter Stonewellupproret finns bådepolisen och alla riksdagspartier (utom ett) representerade påStockholm Pride. 

41 årefter demonstrationen i Örebrohar vi ändåkommit sålångtatt samkönadeäktenskapärtillåtna,tvångssteriliseringvid könskorrigeringborttaget - och - till och med Sveriges statsminister visar sittfulla stödförHBTQ-personer. Prideveckan handlar inte längreom homosexuellas vara eller icke-vara. Prideveckan ären fest föross HBTQ-personer, en fristad därvi kan bådeta plats och passa in. Därvi kan visa förvärldenatt vi vågarbryta normerna, föroavsett hur välaccepterade vi ärkommer homo-, bi- och transsexualitet aldrig vara en norm.

Dockkommer Pride aldrig enbart kunna vara en glad festival kretsandekring vårkärlek,förvårkärlekärockså alltidpolitik. SD-HBT påpekari sin debattartikel ”HBT-personer ska inte visas upp som djur på cirkus” att priderörelsen bör”fortsättamanifestera föralla människorsrättatt älskavem de vill och vara sig självautan att särbehandlaspågrund av det”.Visst har vi en långvägatt gå innanHBTQ-personer ärjämställdaheterosexuella cispersoner. Men vi har kommit en bra bit påvägensedan upproret för45 årsedan. Prideveckan handlar inte längreom homosexuellas vara eller icke-vara.

Sverigedemokraternavar som enda riksdagsparti uteslutna frånStockholm Pride i år.Visst, kan man tycka, dåligstil att alla inte fårvara med i ett sammanhang som i grund och botten handlar om allaslika rättigheter.Men att utesluta ett parti vars medlemmar öppet diskriminerar HBTQ-personer och vars HBT-grupp, SD-HBT, bland annat helt glömmerbort queers, ärinte konstigt. SD-HBT menar ocksåatt Stockholm Pride prackar påfolk ”enmängdåsikterom hur en HBT-person är”(igen, var ärqueersen?), och att prideparader visar upp deltagare ”somett djur påcirkus”och de ”ärtill föromvärldensnöje”.Så vittjag vet gåralla deltagare väldigtfrivilligt i paraden, och såvitt jag vet har ingen tvingats påvaresig utstyrslar eller mimik.Att deltagarna ”visasupp som ett djur påcirkus”är nog att ta i. Att de ”visarupp sig” ärnog ett bättreuttryck.

Så,SD-HBT, ärverkligen frågankring hur HBTQ-personer framställsså enkelatt man kan beskylla prideparaderna föratt ge en ”felaktigbild” avhur HTBQ-personer är?”Felet”,om man vill kalla det så,ligger nog inte heller hos oss. Vi som pånågotsättsom väljeratt visa upp oss på ettsättsom, enligt er, ger en ”felaktigbild” av- just det - oss. Nej, felet ligger hos dem som särbehandlaross som vågarsticka ut. De som menar att närvaronav ”sexuellautsvävningar”påStockholm Pride är”ettdirekt nederlag föralla som kämparföratt bli accepterade som HBT-personer”.De som jämföross paraddeltagare med cirkusdjur. Jag slåsslika hårtföratt bli accepterad som Stonewallbesökarnagjorde för45 årsedan. Men iställetföratt användastillettklackar som vapen kommer jag till kontoret med smink ocharmbandet frånStockholm Pride välsynligt.

JohanPalmfjord,
stolt cirkusdjur,men ganska ”normal”.