Stockholm

Soppkök Stockholm: "Nu lägger vi ner all verksamhet"

. Foto: TT NYHETSBYRÅN

"Det är slut med soppkök nu, och dags för svar. Vad tänker politiker göra för att avskaffa hemlösheten?", skriver fyra representanter för Soppkök Stockholm.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Iöver två år har rörelsen Soppkök Stockholmlyft frågan om den ökande hemlösheten upp på den politiskaagendan. Vi har arrangerat flertalet demonstrationer och andraaktioner både via sociala medier och på Stockholms gator och torg.Vi har nattvandrat, anordnat mötesplatser där vi delat ut mat,samlat in och delat ut varma kläder och filtar och hygienartiklar.Vi har haft aktioner såsom #extramackan och #matfördagen och vi harständigt kritiserat och uppmärksammat att det finns väldigt mångamänniskor i Sverige som inte har någonstans att ta vägen, som intefår sina basala mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Vi haruppmanat politiker att ta sitt ansvar och faktiskt förändrasituationen, men ingenting har hänt. Politiker har besöktmötesplatserna vi anordnat och bjudit in till möten, menuppföljning har sedan inte skett. 

När rörelsen i maj förstnekades tillstånd för sina aktioner på Medborgarplatsen blev mångaupprörda över att ett soppkök inte längre skulle få finnas kvar.Den verkliga sakfrågan hamnade dock i skymundan: alla de människorsom kallas oönskade och som inte anses ha rätt till sina mänskligarättigheter. Dessa människor blir allt fler och fler, och i taktmed det ökar soppköken. Det är inte hållbart. I nuläget läggsresurser på kortsiktiga projekt för att hjälpa människor överlevai fruktansvärda, inhumana situationer, istället för att det läggsresurser på att faktiskt avskaffa hemlösheten. 

Vår tankenär rörelsen startade var inte att vi skulle göra politikernasjobb. Det var en politisk aktion för att föra fram frågan ochuppmana politiker att faktiskt göra något, att faktiskt förändra.Det krävs långsiktiga förändringar.

Därför anordnar vien sista mötesplats på Medborgarplatsen den 7 september. Vi kommersom vanligt dela ut kaffe och mat, och samtala om varför politikerinte har löst problemet med hemlöshet än. Men sen är det upp tillpolitikerna. Vi har lyft frågan så länge nu. Bollen är hos deytterst ansvariga för upprätthållandet av mänskliga rättigheteri Sverige.

Ettsamhälle måste bygga på en fungerande välfärd, inte på detgodtyckliga i samhällsmedborgares “godhet”, och att vissamänniskor ska behöva förlita sig på denna “välgörenhet”.Att vissa människor ska behöva förlita sig på andra människorsempati som villkor för överlevnad. 

Politiker, ta ert ansvar. Görnågot. Det behövs bostäder, det behövs rättigheter, intesoppkök. Vi har fått nog. Det räcker nu. Iställetför ryggdunkningar och kommentarer om hur bra det är att det finnsfolk som “hjälper till”, behövs politisk rörelse. Handling. Eninsikt i att det inte alls är bra, utan fruktansvärt och en storskam, att denna rörelse behövde starta. 

Detär slut med soppkök nu, och dags för svar. Vad tänker politikergöra för att avskaffa hemlösheten?

ElinJakobsson, 
Jessica Zakrisson, 
Nicole Charro, 
Joakim Johnsson,
SoppkökStockholm

--

LÄS MER: Intervju med Elin Jakobsson; "Det behövs inte fler soppkök – det behövs rättigheter"  

Tror du att politikerna kommer lösa problemen?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.