- Foto: TT NYHETSBYRÅN

Soppkök Stockholm: "Nu lägger vi ner all verksamhet"

"Det är slut med soppkök nu, och dags för svar. Vad tänker politiker göra för att avskaffa hemlösheten?", skriver fyra representanter för Soppkök Stockholm.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Iöver två år har rörelsen Soppkök Stockholmlyft frågan om den ökande hemlösheten upp på den politiskaagendan. Vi har arrangerat flertalet demonstrationer och andraaktioner både via sociala medier och på Stockholms gator och torg.Vi har nattvandrat, anordnat mötesplatser där vi delat ut mat,samlat in och delat ut varma kläder och filtar och hygienartiklar.Vi har haft aktioner såsom #extramackan och #matfördagen och vi harständigt kritiserat och uppmärksammat att det finns väldigt mångamänniskor i Sverige som inte har någonstans att ta vägen, som intefår sina basala mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Vi haruppmanat politiker att ta sitt ansvar och faktiskt förändrasituationen, men ingenting har hänt. Politiker har besöktmötesplatserna vi anordnat och bjudit in till möten, menuppföljning har sedan inte skett. 

När rörelsen i maj förstnekades tillstånd för sina aktioner på Medborgarplatsen blev mångaupprörda över att ett soppkök inte längre skulle få finnas kvar.Den verkliga sakfrågan hamnade dock i skymundan: alla de människorsom kallas oönskade och som inte anses ha rätt till sina mänskligarättigheter. Dessa människor blir allt fler och fler, och i taktmed det ökar soppköken. Det är inte hållbart. I nuläget läggsresurser på kortsiktiga projekt för att hjälpa människor överlevai fruktansvärda, inhumana situationer, istället för att det läggsresurser på att faktiskt avskaffa hemlösheten. 

Vår tankenär rörelsen startade var inte att vi skulle göra politikernasjobb. Det var en politisk aktion för att föra fram frågan ochuppmana politiker att faktiskt göra något, att faktiskt förändra.Det krävs långsiktiga förändringar.

Därför anordnar vien sista mötesplats på Medborgarplatsen den 7 september. Vi kommersom vanligt dela ut kaffe och mat, och samtala om varför politikerinte har löst problemet med hemlöshet än. Men sen är det upp tillpolitikerna. Vi har lyft frågan så länge nu. Bollen är hos deytterst ansvariga för upprätthållandet av mänskliga rättigheteri Sverige.

Ettsamhälle måste bygga på en fungerande välfärd, inte på detgodtyckliga i samhällsmedborgares “godhet”, och att vissamänniskor ska behöva förlita sig på denna “välgörenhet”.Att vissa människor ska behöva förlita sig på andra människorsempati som villkor för överlevnad. 

Politiker, ta ert ansvar. Görnågot. Det behövs bostäder, det behövs rättigheter, intesoppkök. Vi har fått nog. Det räcker nu. Iställetför ryggdunkningar och kommentarer om hur bra det är att det finnsfolk som “hjälper till”, behövs politisk rörelse. Handling. Eninsikt i att det inte alls är bra, utan fruktansvärt och en storskam, att denna rörelse behövde starta. 

Detär slut med soppkök nu, och dags för svar. Vad tänker politikergöra för att avskaffa hemlösheten?

ElinJakobsson, 
Jessica Zakrisson, 
Nicole Charro, 
Joakim Johnsson,
SoppkökStockholm

--

LÄS MER: Intervju med Elin Jakobsson; "Det behövs inte fler soppkök – det behövs rättigheter"  

/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Tror du att politikerna kommer lösa problemen?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.