Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Morgondagens politik avgörande för svenska innovationer"

Bjorn Larsson Rosvall / Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Debatt | 01/09/2014 13:16

"Innovationernas och kunskapsöverföringens betydelse för Sveriges framtid är så viktig att det inte borde få vara en partipolitisk fråga överhuvudtaget.", skriver SNITTS.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sverige är ett framståendeland när det kommer till innovationer. I flera år har vi legat i den absolutatoppen i många globala innovationsrankningar. Värdet av detta kan inte nogbetonas. Innovationer skapar arbetstillfällen, tillväxt, export och nyaprodukter och tjänster som driver utvecklingen framåt, inte minst mot ett merhållbart samhälle. Innovationer bygger ett starkt Sverige.

Samtidigt finns det mycketkvar att göra. De strukturer och mekanismer i samhället som främjarinnovationers väg ut på marknaden måste förbättras. Dessutom bör samverkan ochkunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhälle bli betydligt starkare.

Försiktighet är visserligenen dygd, men just när det gäller kommersialisering går det ofta för långsamt,för eftertänksamt. Självklart ska inte dumdristighet uppmuntras, menrisktagande är nödvändigt. Säker framgång kan bara härledas efteråt, med faciti hand. Bågen måste spännas hårdare och misstag må förlåtas.

I valtider är det viktigt attpåminna om att politiska beslut har oerhört stor påverkan på förutsättningarnaför innovatörer och stödjande strukturer i akademi, näringsliv och offentligverksamhet. Dagens politiska verklighet präglas i stor utsträckning av kortsiktighetoch departement som arbetar i stuprör. 

På senare år har vi kunnatnotera en viss ökning i politiskt fokus när det gäller innovationsfrågor. Ettexempel är det löfte om ett nationellt innovationsråd som socialdemokraternaspartiledare Stefan Löfven gav år 2012. Rådet skall, enligt löftet, ledas av statsministernoch bestå av representanter från regering, näringsliv, forskning och av arbetsmarknadensparter.

Innovationsråd har införts iflera andra länder med en dynamisk forskningspolitik, däribland Finland, Kanadaoch Nederländerna. Men vi hoppas även på andraförslag på lösningar. Exempelvis är en departementsöverskridande samsyn runtinnovationsfrågorna nödvändig.

I dagsläget behandlasinnovationsfrågorna både av Utbildningsdepartementet, som exempelvis skriverForsknings- och Innovationspropositionen, och av Näringsdepartementet, somansvarar för den nationella Innovationsstrategin. Att sedanArbetsmarknadsdepartementet, som exempelvis ger förutsättningarna för utländskaforskare eller studenter att stanna i Sverige, inte är inkopplat alls iprocesserna ovan, gör inte saken bättre.

Det säger sig självt att det nuvarandesättet att arbeta på inte är optimalt. Faktum är att den rådande uppdelningenmellan Utbildnings- och Näringsdepartementet inte sällan ger upphov till endragkamp som vid flera tillfällen påverkat innovationsstödet, och därmed innovationer,negativt. I Danmark har man löst denna problematikgenom att sammanföra dessa båda departement så att man kan hantera kopplingenmellan forskning och innovation på ett smidigare sätt.

Oavsett vilken väg Sverigeväljer framöver så är det avgörande att det finns en enighet överblockgränserna i frågan. Innovationernas och kunskapsöverföringens betydelseför Sveriges framtid är så viktig att det inte borde få vara en partipolitiskfråga överhuvudtaget.

Vi skulle vilja göra ett medskick till statsministerkandidaterna nu när detbörjar dra ihop sig till val. 
Vi ser att följande punkter är avgörande för ett fortsatt gott och blomstrandeinnovations- och kunskapsöverföringsklimat i Sverige:

1. Skapapartiöverskridande samsyn kring innovationsfrågor.

2. Stärk det departementsöverskridandesamarbetet i framtagandet av Forsknings- och innovationspropositionen.

3. Tänk långsiktigtrunt innovationsfrågorna och ge dem stabila men flexibla förutsättningar,fredade från politiska skiften.  

4. Bygg vidare på denyttiggörandestrukturer som byggts upp under det senaste decenniet, t.ex.inkubatorer och innovationskontor vid lärosätena. Skapa inga nya strukturer.

Vi ser fram emot enkonstruktiv dialog med Sveriges framtida regering runt dessa frågor.

Göran Felldin
OrdförandeSNITTS, Rektorsråd, Linköpings universitet

Ulrika Cattermole
Projekt & Finansiering, LU Innovation System

Ursula Hass
SNITTS, Linköpings universitet
Teresa Jonek
Näringspolitisk expert FoI, Almega

Lars Niklasson
Prorektor, Högskolan i Jönköping

Håkan Spjuth
Chef för Externa Relationer, Karlstads universitet

Regina Summer
Verksamhetsansvarig, SNITTS

Pirkko Tamsen
Chef för Uppsala Universitet Innovation
Andreas Uhmeier
Chef Innovationsrådgivning, ALMI Företagspartner AB 

Pia Wågberg
Projektledare, Innventia

Håller du med?