Jägareförbundet: "Djur och natur gynnas av jakten"

- 03/09/2014, 12:22
Magnus Rydholm

Magnus Rydholm

Privat

"Camilla Björkbom beskriver i sin debattartikel en situation som ingen jägare kan känna igen sig i", skriver Magnus Rydholm från Svenska Jägareförbundet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

När Djurens rättsförbundsordförande Camilla Björkbom i sin debattartikel avlossar en besk salva mot jägarna gör hondet med känslor som vapen. Men hon missar målet, eftersom hon inte beskriverdet som jakten handlar om.

Djurens rätts ideologi går ut påatt ge djuren nästan samma ställning som människan. Svenska Jägareförbundetsideologi utgår ifrån att människan är en del av naturen. Och de här olikautgångspunkterna gör att vi troligen aldrig kan tycka likadant.

Kanske är det därför som det ärsvårt att avgöra om Camilla Björkbom gör det med meningen eller av okunskap, närhon beskriver en situation som ingen jägare kan känna igensig i.

Låt mig då förklara så kort jagbara kan vad jakt är och varför den behövs.

I Sverige brukas i stort sett alllandyta. Betesvallar, åkrar, skogar även fjällen till renbete. Detta brukandehar format landet och gett oss mat och välstånd. Det har också format naturen.En del arter har missgynnas av brukandet, medan många andra har gynnats.Så om människan plötsligtbestämmer sig för att förändra brukandet påverkar vi förutsättningarna för devilda djuren. Vi ser det nu väldigt tydligt i odlingslandskapet där många fågelarterminskar i antal, eftersom lantbruket förändrats.

Men brukandet har även väldigtstora positiva effekter. Många arter hade inte funnits i sådana numerär som degör i dag om människan inte brukat jorden och skogen, bland annat älgen. Och dearter som gynnas måste jagas för att hålla en så bra balans som möjligt i naturen.Därtill kommer samhällsekonomiska aspekter in som trafikolyckor, skador pågrödor och enskild egendom som också gör det nödvändigt med jakt.

Det är självklart att jägarnatycker det är ansvarsfullt och viktigt att göra en insats för att kunna upprätthållaen sund och frisk natur. Men jakten är inte bara – som en del vill påskina –skottet. Den innehåller så många positiva effekter, inte bara för den enskildepersonen utan även för samhället och naturvården. En annan viktig aspekt att beaktaär att det nästan bara jägarna som gör insatser som hjälper de djurarter sommissgynnats. Viltvård är en oerhört viktig del av jakten.

Genom jakten får jägaren tillgångtill ett mycket fint kött. Och det känns lite märkligt att Djurens rätt villbegränsa och förbjuda det mest etiska producerade köttet som finns. Jägarnaskördar nämligen av ett överskott utan att ta på kapitalet. Målet är att detska finnas minst lika vilt mycket nästa år. Jakt är således ett hållbartbrukande och ett sunt resursutnyttjande.

En köttproduktion där djuren harlevt fritt, utan slakttransporter, olika mediciner eller trånga bås och därtillär närproducerat och klimatsmart vill Camilla Björkbom begränsa. Det är mycket anmärkningsvärt.

Så är det något Djurens rättborde slåss för så är det mer viltkött till allmänheten – inte mindre.

Magnus Rydholm
Kommunikationschef
Svenska Jägareförbundet

Håller du med Jägareförbundet?