"Kampen mot nazismen fortsätter!"

- 04/09/2014, 05:22
Magnus Krantz

Magnus Krantz

Privat

"Det som gör nazisterna så farliga är inte bara deras omänskliga människosyn utan även att de åtnjuter ett skydd av polisen", skriver Magnus Krantz, student.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Igår valde detnazistiska partiet Svenskarnas parti att genomföra sin marsch på Stockholmsgator i ett försök att legitimitera sin människosyn. Samtidigt så visadestockholmarna att våra demokratiska reflexer fortfarande är i gott skick dåminst 14 000 antinazister var på plats för att visa sitt motstånd.

Synen som mötte mig när jag anlände till Kungsträdgårdenigår liknande inte en traditionell motdemonstration vid första ögonkastet, utanen folkfest.

Och kan det finnas ett bättre motstånd mot nazism än just enfolkfest? Dock var det inte bara glada miner såklart. Anledningen till varförvi alla samlades var ju trots allt att ännu ett rasistiskt parti har tagit deförsta små stegen mot att normaliseras och bjudas in i det politiska rummet.För visst var de inte många men de är fortfarande, som Gustav Holmström 
skrev för Nyheter24, ytterst farliga.

Det som gör dem så farliga är inte bara deras omänskligamänniskosyn utan även att de åtnjuter ett skydd av polisen. Ett skydd som ärmenat för att värna om alla medborgares rätt till att få ha sin egna politiskauppfattning.

Vad är då en politisk uppfattning? Är det att tycka att vi alla är uppdelade iolika raser där vissa är mer värda än andra? Eller är det en politisk uppfattningatt ha som mål att ett land ska vara etniskt rensat från människor som inteanses vara lika mycket värda? I Sverige har vi länge ignorerat att anpassa vårlagstiftning till den FN-konventionen som 1969 förbjuder all form avorganiserad rasism.

Så var drar vi vår gräns för vad som är politik och vad somär organiserad rasism? När ska svenska staten sluta blunda för den rasism somden ständigt försvarar med enorma polisinsatser som den igår? När ska lagengälla lika inför alla?

Polisen har som grundläggande uppgift att ingripa när någon bryter mot lagen.Men lagen gäller inte lika inför alla, inte för nazisterna.
Hur ska vi förklara för våra barn och barnbarn att vi intelärt oss av historien? Att vi lät nazisterna sprida sitt hat ännu en gång. Attvi lät ett rasistiskt parti som SD normaliseras i riksdagen bara för att ettannat precis påbörjat exakt samma väg dit. Ska vi behöva berätta för dem att viinte kunde stoppa dem från att ta plats i vårt samhälle trots att vi vartusentals fler än dem. Bara för att vi prioriterade nazistiska och rasistiskaåsikter högre än värdet av en människas liv?

Aldrig.
Kampen fortsätter! Nazismen ska krossas!

Magnus Krantz