LUF: "Män och kvinnor måste dela mer lika på föräldradagarna"

- 13/09/2014, 15:00 -
Linda Nordlund och Kajsa Dovstad

Linda Nordlund och Kajsa Dovstad

Privat

"Att kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldraförsäkringen påverkar personalsituationen i kvinnodominerade sektorer. Samhällets signal är tydlig: vi klarar oss utan er", skriver Linda Nordlund och Kajsa Dovstad (LUF).

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I sommar har det återigen rapporterats om personalbrist i vården. Många sjukhus har problem med rekryteringen av framför allt sjuksköterskor. Med anledning av det presenterar Liberala ungdomsförbundet i dag en rapport som visar att en extra pappamånad skulle frigöra personalresurser motsvarande 80 heltidsarbetande sjuksköterskor, bara i Stockholms län. Deras kompetens behövs. Alla tjänar på ökad jämställdhet — papporna som får möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn, mammorna som höjer både lön och pension och samhället som får en mer välfungerande välfärd.

Bristen på sjuksköterskor har flera orsaker. Folkpartiet vill öka sjuksköterskeyrkets status genom att införa ett nytt karriärsteg för specialistsjuksköterskor och barnmorskor för att fler ska söka sig till yrket. Vi har även byggt ut utbildningen med ytterligare 800 platser. Folkpartiet i Stockholm har därtill tagit initiativ till att renodla yrkesrollerna i vården, för att varje yrkeskategori ska arbeta på toppen av sin kompetens och onödig administration ska försvinna. I många vårdyrken arbetar fler kvinnor än män. Att kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldraförsäkringen påverkar personalsituationen i kvinnodominerade sektorer. Samhällets signal är tydlig: vi klarar oss utan er.

Med dagens takt kommer det att ta 80 år innan pappor tar ut lika mycket föräldraledighet som mammor – det visar TCO:s pappaindex som presenterades i våras. Vi har utgått i från Försäkringskassans och Statistiska centralbyråns regionala data för Stockholms län för att beräkna hur sjukvården skulle påverkas om män och kvinnor delade mer lika på föräldraförsäkringsdagarna. Knappt nio av tio unga sjuksköterskor i Stockholm är kvinnor. Om sjuksköterskor får lika många barn som genomsnittsstockholmaren, och om de delar upp föräldraförsäkringsdagarna så som andra i länet, är sjuksköterskor i Stockholm föräldralediga motsvarande 1 220 heltidstjänster per år.

Ett mer jämställt uttag skulle få märkbara effekter. Om män övertog en månads föräldrapenningsdagar skulle antalet föräldralediga sjuksköterskor minska med 80 heltidstjänster. Samma modell kan appliceras på andra kvinnodominerade yrken som undersköterskor, vilket också håller på att bli ett bristyrke. Därför vore införandet av ytterligare en öronmärkt månad en reform som skulle gynna samhället. Fler händer i vården kan både antas öka patientsäkerheten och minska personalens arbetsbörda.

Nationalekonomisk forskning från IFAU visar att varje månad en pappa är föräldraledig är bra för mammans löneutveckling. För pappor ligger den stora vinsten inte i lönekuvertet (mäns löneutveckling påverkas inte av pappaledighet) utan i förbättrad kontakt med barnen. Att öronmärka dagar i föräldraförsäkringen är därför en effektiv jämställdhetsreform. Kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och kan göra karriär. Mäns ställning som föräldrar stärks. I dag är två månader låsta vid vardera förälder, de så kallade pappamånaderna. Folkpartiet vill nu gå vidare och införa en tredje. Det tjänar både vårdpersonal och patienter på.

Linda Nordlund
Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
Riksdagskandidat (FP) Stockholm
Kajsa Dovstad
Socialpolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet
Landstingskandidat (FP) Uppsala

Bör föräldramånaderna delas mer jämlikt?