Måndag 3 Okt
Stockholm

"Rödgröna regeringen riskerar att förstöra svensk turistnäring"

Eva Östling
Eva Östling. Foto: Copyright ©Peter Knutson

"Den globala turismen spås växa med 66 procent till år 2030. Om en ny regering nu väljer att fördubbla arbetsgivaravgifterna och restaurangmomsen kommer tusentals jobb och företag inom turistnäringen försvinna", skriver Eva Östling, VD, Visita.

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
World Tourism Day

Den 27:e September infaller World Tourism Day, en dag som ska visa turismens sociala, ekonomiska, kulturella och politiska värde.

Besök webbsidan.

I dag infaller den internationella turismdagen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vikten av turismen och dess sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde. Turism och besöksnäringen i Sverige har vuxit så det knakar under en längre tid. Trots finanskris och lågkonjunkturer. Vår näring trotsar övriga samhällets utveckling och har i dag en stor betydelse för den internationella tillväxten och ekonomin.

Varje år görs 1,1 miljarder utlandsresor globalt sett. Det medför att omsättningen inom denna näring är hisnande 1,4 biljoner USD varje år. Svenska andelen är blygsam men i stark tillväxt. Näringen omsatte 2013 hela 275,5 miljarder kronor och hade ett exportvärde på 106 miljarder kronor. Jämfört med våra traditionella basnäringar behöver vi slå samman exportvärdet av personbilar, stål och malm för att nå samma siffror. Det innebär att svensk besöksnäring står för sju procent av den totala exporten eller 20 procent av den totala tjänsteexporten.

Den växande trenden håller i sig. Internationellt växte näringen med fem procent årets första sex månader. För norra Europa och Sverige var tillväxten hela åtta procent. Men vår attraktionskraft är inte given utan kräver målmedvetet arbete som bygger på gemensamma åtaganden mellan näring och stat. I detta ingår bland annat långsiktiga och stabila politiska förutsättningar. Då kan näringen växa och fortsätta leverera skatteintäkter och skapa jobb i delar av landet som annars skulle stå avfolkat och öde.

För lika viktig som turismen är för kända länder som Thailand och Egypten är den för Sverige och vår glesbygd. Varje år sysselsätter vi 173 000 personer på heltid i näringen. Men räknat i antal anställda är den siffran långt över 400 000. Varav en tredjedel är unga och lika många utlandsfödda. 

Den globala turismen spås växa med 66 procent till år 2030. Sverige har inte råd att ställa sig utanför denna utveckling, varför vi från näringen redan 2010 tog fram en strategi för hur vi skulle kunna bli ännu bättre och därmed fördubbla vår omsättning under en period på tio år. Hälften av tiden har snart gått och vi ser nu hur politiker talar om besöksnäringen och dess betydelse samtidigt som de lägger förslag som aktivt och kirurgiskt slår mot just vår näring och våra företag. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga och den sänkta momsen på restaurangmat har rustat vår näring så att vi kunnat anställa fler och samtidigt etablera fler företag. Om en ny regering nu väljer att fördubbla dessa två skatter kommer tusentals jobb och företag försvinna. Näringens mångåriga positiva utveckling skulle ta ett stort kliv bakåt.

Det den förra regeringen inte förmådde se var den enorma effekt som relativt små medel i ökad marknadsföring av Sverige som besöksmål har för att åstadkomma stora effekter i landet. I dag satsar staten tillsammans med näringen cirka 240 miljoner kronor i destinationsmarknadsföring. För att Sverige ska klara sig i konkurrensen med våra nordiska länder skulle denna satsning behöva öka till ca 300-400 miljoner kronor, varav staten skulle stå för ca 150 miljoner kr. Effekten skulle synas i fler besökare och fler i jobb inom näringen.

Svensk besöksnäring har en potential som få talar om. Enbart med dagens förutsättningar kan hotell och restaurangsektorn öka motsvarande 50 000 helårsjobb till 2023. Vilken annan sektor i samhället kan utlova detta, särskilt till grupper som annars står långt från arbetslivet? Visita tillsammans med näringens andra aktörer för gärna en dialog om hur vi på bästa sätt kan öka näringens bidrag till jobb, välfärd och tillväxt.

Sätt inte denna utveckling på spel.

Eva Östling, vd, Visita

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.