Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

VD Visita: "Det blir 50 000 nya jobb inom hotell och restaurang"

- 11/09/2014, 11:49
Eva Östling

Eva Östling

Svenska Dagbladet

"Om du fortsätter att arbeta inom hotell- och restaurangsektorn i framtiden så är vår prognos att du kommer få 50 000 nya branschkollegor till och med år 2023", skriver Visitas VD Eva Östling.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Hej Johan!

Till att börja med vill jag tacka dig för att du i din debattartikel  engagerardig i frågor som rör din anställning och branschens framtid genom att skrivatill Visita. För oss är det glädjande att du, precis som Visita ochmedlemsföretagen, vill delta i det demokratiska samtalet runt näringen.

Jag har givetvis inte detaljkunskap i din anställning ochhur verkligheten sett ut på ditt företag, så mina svar kommer från ett övergripandebranschperspektiv.

Beträffande arbetsgivaravgiften – som påverkar kostnaden pådin anställning – så är inte den sänkningen branschspecifik. Med andra ord hadeden procentuella kostnaden varit exakt lika stor oavsett vilket yrkesval dugjort.

Syftet med det, från statens sida, var att underlätta förunga att komma i arbete tidigt och undvika att bli stående vid sidan av pågrund av bristande erfarenhet.

Beträffande den nu rättvisa momsen på restaurangmat finnsdet mer att säga ur näringsperspektiv. Till att börja med är det viktigt attpåpeka att någon statlig subvention för restaurangbranschen inte existerar,trots att vissa mer än gärna försöker hävda det.

Staten betalar inte några pengar till näringen.

Däremot tar man 12 procent moms på försäljning, vilket ärexakt samma momssats som andra aktörer som säljer mat betalar. Det betyder attdin arbetsgivare köper och säljer råvarorna med en enhetlig moms och att allaföretag som säljer mat spelar efter samma regler.

Om man följer prisutvecklingen i ett större perspektiv änden enskilda restaurangen, i det här fallet din arbetsplats, så visar det sigatt det blivit billigare att äta på restaurang.

Snittpriserna gick nedåt första året och därefter har taktenpå prisökningarna varit klart lägre än vad som är normalt. Restaurangprisernasutveckling har historiskt linjerat väldigt bra med prisökningarna i övrigttjänstesektor (bank och försäkring exkluderat) fram till och med momsreformensstart.

Efter det har restaurangpriserna bromsats och ligger 5,7procent lägre än vad som hade varit fallet om den historiska utvecklingenhållit i sig.

Det betyder alltså att priserna relativt andra tjänsterblivit klart billigare.

Jag håller helt med dig om att alla inte är skapta för attjobba med ett serviceyrke. På samma sätt är inte alla intresserade av att bliläkare eller lärare. Det är precis därför vi tycker att det är viktigt atthålla dörrar öppna till olika sorters arbeten.

Vi ser att båda reformerna vi diskuterat här har gjortmycket gott för vår näring och därmed också för Sverige. Sedan momsreformengenomfördes har 11 200 personer fått jobb och av dessa är 7 500 endirekt effekt av att företagen nu har samma momsregler som andra aktörer somsäljer mat.

Det har alltså gjorts samtidigt som restaurangprisernarelativt annat blivit lägre.

I dagsläget är besöksnäringens företag hela landets jobb-och integrationsmotor och det ser vi som en av flera skäl att vara stolt övervårt bidrag till samhället.

Vi tror också att den positiva utveckling som skett senasteåren kan fortsätta, förutsatt att man inte väljer att specifikt straffbeskattavåra företag.

Om du fortsätter att arbeta inom hotell- och restaurangsektorni framtiden så är vår prognos att du kommer få 50 000 nya branschkollegortill och med år 2023. En påfallande stor del av dessa nya kollegor kommer attvara relativt unga eller födda i ett annat land än Sverige.

Vi hoppas att du vill vara med på denna resa.

Eva Östling
VD,Visita