Melin (MP): "Politiska läget kräver att alla kompromissar"

- 13/10/2014, 13:13 -
Tomas Melin

Tomas Melin

Foto Fredrik Hjerling / Fredrik Hjerling

"Regeringens händer måste vara utsträckta åt alla håll i alla frågor, och regeringen måste vara beredd till kompromisser", skriver Tomas Melin (MP).

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Stefan Löfven, Åsa Romsons och Gustav Fridolins samarbetsregering kan inte ägna mandatperioden åt att bara söka breda uppgörelser. Regeringen måste utmana oppositionen kring de viktiga frågorna, för att på så sätt sätta press på oppositionen och tydliggöra skillnaderna mellan partierna inför nästa val.

Den nya regeringen har utlovat sig bli en samarbetsregering. Med tanke på det parlamentariska läget är det måhända inte så underligt, och breda överenskommelser har stora vinster. Breda politiska uppgörelser gör politiken på de områdena mer långsiktig och förutsägbar. Förutom SD måste därför regeringens händer vara utsträckta åt alla håll i alla frågor, och regeringen måste vara beredd till kompromisser.

Men en samarbetsregering innebär också risker. Med en samarbetsregering faller ansvaret tungt på oppositionen att vara beredd att möta en utsträckt hand. Risken är då att oppositionen ser det som mer opportunt att låta handen hänga och i stället från rummets bakre rader klaga på att ingenting händer, samtidigt som man själv kan rösta ner många förslag utan att det kostar dem något.

Regeringen måste möta den utmaningen genom att låta samarbetsregeringen utmana. Våga måla upp regeringens förslag och visioner även om man också öppnar för kompromisser i breda uppgörelser. Om oppositionen förhalar eller om en politisk överenskommelse inte går att nå, måste regeringen gå på offensiven. Då behöver regeringen visa på och argumentera för de förändringar regeringen vill se och sedan lägga förslagen som leder dit, även om det inte finns någon färdig majoritet i riksdagen.

Kan regeringen inte nå breda överenskommelser om att återupprätta trygghetssystemen, välja förnybar energi som landets energiväg och att kraftigt bygga ut järnväg och annan kollektivtrafik, så måste regeringen ändå med full kraft fortsätta att driva frågorna. Om oppositionen då ändå fäller regeringens förslag i riksdagen, tydliggörs också skillnaderna i svensk politik. Det vore en välgärning. Den tidigare alliansregeringen gjorde allt för att vi i valrörelsen 2014 inte skulle kunna se de politiska konfliktlinjer som faktiskt finns. Den nya samarbetsregeringen kan inte gå i samma fälla.

Att våga utmana innebär också att inte på förhand vattna ur de politiska förslagen, för att samarbete ska framstå som mer aptitligt för allianspartierna. En rödgrön regering har också ett ansvar att peka på vad en rödgrön politik kan innebära, för tryggheten på arbetsmarknaden, för trafikinvesteringarna, för klimatet.

Regeringen måste ta debatten och lyfta de viktiga perspektiven, för att det gynnar politiken i längden. Och om oppositionen bidrar till att fälla en progressiv politik på viktiga områden, så kan regeringen ta med sig det in i kommande valrörelse, oavsett om den kommer 2018 eller tidigare.

Tomas Melin, 
Fullmäktigeledamot för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting