Aleksandra Boscanin, Niklas Olsson
Aleksandra Boscanin, Niklas Olsson - Foto: Privat

"Svenska folket betalar för allmän värnplikt med sin egen frihet"

Liberaler: "Vår värnpliktskritik ska inte misstas för en vilja att avskaffa försvaret. Tvärtom vill vi att försvaret ska stärkas, men vi är inte beredda att göra det på bekostnad av individuell frihet".


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Aleksandra Boscanin studerar till civilingenjör i datateknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och är aktiv inom Moderata Ungdomsförbundet.

Följ henne på Twitter: @aboscanin

Niklas Olsson studerar statsvetenskap vid Lunds Universitet och kallar sig själv för oberoende liberal.

Följ honom på Twitter: @Ottosprofile

Kränkningar av nationalstatens territorium är en av få saker som kan få en liberal att fly sina frihetliga skyttegravar till förmån för auktoritära lösningar. Detta har varit extra påtagligt i eftersviterna av det mediala pådraget kring den potentiella ryska ubåten i Stockholms skärgård. Förslagen har haglat från alla håll och handlat om alltifrån nedrustning till förmån för “diplomati och samtal” till supersatsningar på försvaret. Det förslag som varje liberal bör reagera på är återinförandet av allmän värnplikt.

Många “liberaler” tillsammans med den auktoritära vänstern och konservativa samlar sig kring ett stärkande av försvaret genom värnplikt. En av dessa aktörer är det allt mer socialliberala Folkpartiet och dess företrädare Jan Björklund. Argumenten är spridda och många men landar i slutändan i att Sverige måste försvara sitt territorium.

Så långt är det oproblematiskt men att göra den logiska kullerbyttan och dra likhetstecken mellan allmän värnplikt och stärkt försvar skapar ett ideologiskt underskott, i alla fall om du kallar dig liberal. Att den auktoritära vänstern förespråkar allmän värnplikt är föga förvånande då det är en naturlig följd av en politik där staten sätts i centrum. Att som liberal göra samma sak tyder dock på ideologisk vilsenhet. Den fundamentala kärnan i liberalismen är tron på frihet från statens tyglar. Om något så frihetsbegränsande som värnplikt kan anses vara en liberal reform, då kan allt vara liberalism.

Vår värnpliktskritik ska inte misstas för en vilja att avskaffa försvaret. Tvärtom vill vi att försvaret ska stärkas, men vi är inte beredda att göra det på bekostnad av individuell frihet. Man kan också undra huruvida värnpliktsförespråkarna anser att försvaret inte kan locka till sig rekryter? Tror de att försvaret inte är tillräckligt attraktivt? Att förespråka allmän värnplikt är att insinuera att försvaret inte kan locka till sig rekryter utan tvång.

Att allt för få rekryter slutför GMU för att upprätthålla ett gott försvar kan knappast lösas med att tvinga medborgarna till militärtjänstgöring. Är läraryrket nästa offentliga yrkesgrupp som politikerna ska överväga att förpliktiga medborgarna till? Om vi vill locka fler till försvaret bör vi öka incitamenten att söka sig dit på samma sätt som i andra yrkesgrupper. Det är ideologiskt betungande att som liberal inte överväga andra lösningar än just en betvingande reform, bara för att det gäller försvaret.

Vi är övertygade om att försvaret är en viktig försäkring för Sverige och att vi måste sluta se försvaret som en budgetregulator. Priset för ett starkt försvar får dock aldrig vara folkets frihet.

Aleksandra Boscanin
Niklas Olsson

/
Muf
/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Tycker du att Sverige ska ha allmän värnplikt?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.