Stockholm

"Lögnarna bakom kolloidalt silver hotar oss kritiker till tystnad"

Robin Enander
Robin Enander. Foto: Privat

Robin Enander: "Strax efter blev jag föremål för hot om polisanmälan från en av företrädarna för ett svenskt företag som tillverkar beredningar med kolloidalt silver".

Kommentera (859)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Besök Robin Enanders sida om kolloidalt silver.

Jag har, precis som många andra, följt debatten kring den senaste tidens avslöjanden om att produkter innehållande kolloidalt silver marknadsförs indirekt som ett botemedel mot allvarliga sjukdomar.

Efter en snabb Google-sökning såg jag dessutom att det fanns gott om sidor med försåtlig information om preparatet. Däremot fanns det inte lika gott om lättillgänglig upplysning om att medel av dylikt slag i själva verket är verkningslösa och i värsta fall skadliga. Därför bestämde jag mig att starta sidan kolloidaltsilver.org som en form av konsumentupplysning, med saklig information om medel med silverpartiklar som säljs såsom kolloidalt silver. 

Strax efter att jag registrerat domänen blev jag emellertid föremål för hot om polisanmälan från en av företrädarna för ett svenskt företag som tillverkar beredningar med kolloidalt silver. Vederbörande har bland annat figurerat här på Nyheter24 med en debattartikel nyligen.

"Polisanmälan om grovt förtal och brott emot PUL är på gång! Den som äger domänet är en juridikstudent. Han lär aldrig kunna bli domare eller åklagare och inte heller polis. Vad det inte det jag sade tidigare? - De största bovarna finner man inom det juridiska etablissemanget", skriver Michael Zazzio, talesperson för företaget Ion Silver som saluför kolloidalt silver, på Facebook.

Jag finner det på sätt och vis lustigt att en person som flitigt åberopat föreningsfriheten vid bedrivandet av något som skulle kunna ses som förtäckt marknadsföring, är så snabb med att vilja kväsa min rätt att yttra mig. Min sida har ett journalistiskt och upplysande syfte och mitt initiativ bottnar i att jag finner det stötande att näringsidkare genom falska förespeglingar profiterar på sjuka människors desperation och längtan efter hälsa. 

I USA instiftades 1991 en särskild myndighet för utvärdering av så kallad komplementär och alternativ medicin. Den går i dag under beteckningen National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). Myndigheten har till uppgift att granska alternativmedicinska metoder och behandlingar, för att med avstamp i vetenskap och evidens fastställa dessas säkerhet och eventuella effektivitet. NCCAM fastslår, i likhet med svenska Livsmedelsverket, att det helt saknas stöd för att så kallat kolloidalt silver skulle vara säkert att använda för behandling eller ha någon som helst effekt på patologiska tillstånd.

Tvärtom så kan kolloidalt silver orsaka ett antal mer eller mindre utforskade skador på människors hälsa. Argyri är en väldokumenterad, förvisso sällsynt, men irreversibel biverkan. Ny forskning tyder också på att nanosilverpartiklar kan åstadkomma skadliga genförändringar. Att spridning av silverpartiklar kan vara ett hot mot vattenlevande organismer är sedan länge belagt. Vidare indikerar ny, svensk forskning att användandet av silver som biocid kan bidra till en ökning av resistenta bakterier, ett reellt hot mot folkhälsan.

I bästa fall är kolloidalt silver totalt verkningslöst. I värsta fall kan konsumtionen medföra såväl direkta som indirekta skadeverkningar. 

Kolloidalt silver säljs inte sällan med utsagor om läkemedelsliknande effekter, men utan att tillverkaren tar det ansvar som krävs av någon som faktiskt säljer läkemedel. Som konsument saknar du dessutom det rigorösa skydd du har i egenskap av patient. Sanktionsmöjligheterna är knappa.

Som en del av kolloidaltsilver.org kommer det även publiceras konkreta tips till dig, i egenskap av konsument och medborgare, på hur du kan agera mot oseriösa aktörer inom den alternativmedicinska undervegetationen.

Robin Enander,
Initiativtagare Kolloidaltsilver.org

Är kolloidalt silver en bluff-produkt?
Tack för din röst!
Kommentera (859)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.