Torsdag 11 Aug
Stockholm

"Ekonomiska fristäder skulle låta alla leva med sin drömpolitik"

Niklas Wiklander, Carl Jakobsson, Niclas Wennerdal
Niklas Wiklander, Carl Jakobsson, Niclas Wennerdal. Foto: Privat

OFUSS: "Idén med speciella zoner där man testar en annorlunda politik är värd att pröva. Vi människor lever olika, gillar olika och röstar olika, så varför inte också då låta alla leva med olika politik?"

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Skribenterna är medlemmar i OFUSS - Organisationen för frihetligt utträde ur svenska staten.

Den förra regeringen föreslog och, efter att ha fått en del kritik, skrotade i våras idén med nystartzoner; särskilt utsatta områden där småföretag skulle betala lägre skatt för att anställa. En del av kritiken var att de områden som fick dessa fördelar var godtyckliga, att det var orättvist mot andra områden och att idén nog inte skulle uppnå sitt mål.

Idén med speciella zoner där man testar en annorlunda politik är dock värd att pröva. Men för att undvika problemen, låt vilket område som helst testa en annan politik och låt dem testa vilken politik som helst, så länge det görs frivilligt.

Speciella ekonomiska zoner är inte en ny idé. Under medeltiden skedde mycket av utvecklingen i fristäder. Även Sverige hade fristäder under 1800-talet, som Eskilstuna och Stockholm, där näringsfrihet och religionsfrihet testades innan det spreds till resten av landet.

Nu på senare tid har det skapats speciella ekonomiska zoner i främst Kina, men också i Indien, Dubai och Italien bland andra. IMF gjorde en rapport om vilka lärdomar utvecklingen av frizoner fram till 2008 gett, då det fanns drygt 2300 stycken. De kom fram till att de allra flesta områden fått ökade exporter, mer investeringar och högre löner. De områden som hade lyckats mindre väl led dock oftast av liknande problem, som att de fått för många regleringar, blev placerat på ett för dyrt område och att det var för dålig koordination mellan staten och frizonen.

Lösningen på dessa problem är då att ha mycket mindre reglering för frizonen och att låta de själva sköta det mesta av planeringen. Folk kan sedan välja själva var den skall placeras, så att bara de som vill testa det behöver göra det.

Fristäder låter dessutom vem som helst testa vilken politik som helst, givet att de följer grundläggande mänskliga rättigheter. Det gör att vi skulle kunna testa idéerna som föreslås i politiken. Varje politiskt parti skulle kunna försöka skapa sin egen drömstad, och sedan kan övriga Sverige undersöka den, noggrant och försiktigt, och sedan välja själv om det är något som passar dem. Då kan den politiska utvecklingen också gå framåt på ett långsamt sätt.

En invändning mot detta som tagits upp är att det skulle låta de rika fly iväg till en “gated city” och sluta behöva bry sig om resten av samhället. Vi tror inte det är så troligt då även rika oftast är sympatiska, vilket Bill Gates visat ordentligt. Men om det saknas tro på mänskligheten skulle vi kunna sätta krav på att varje fristad måste ha en plan för hur de skall agera humanitärt.

Fristäder blir ett sätt att kunna testa politik på ett mer vetenskapligt sätt än idag, samtidigt som det ger var och en möjlighet att leva med sin egen drömpolitik. Vi människor lever olika, gillar olika och röstar olika, så varför inte också då låta alla leva med olika politik?

Carl Jakobsson, Fil. kand i ekonomi och programmerare
Niclas Wennerdal, Doktorand i teknisk fysik
Niklas Wiklander, Maskiningenjör och egenföretagare

Skulle du vilja att sverige delades upp i flera ekonomiska fristäder?
Tack för din röst!
Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.