Onsdag 26 Jan
Stockholm

"Det är skrämmande hur företag övervakar sina kunder"

Xerxes Malekani
Xerxes Malekani. Foto: Privat

Xerxes Malekani: "För mig är det stora problemet att vi har företag som inte har några som helst gränser för hur de övervakar sina kunder och att vi har en lagstiftning som tillåter dem att göra det"

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi på F-Secure hann inte mer änpresentera vår sajt integritetskollen.se förränIT-förlaget IDG slog upp den stort som ett ”blufftest”. IDG harnaturligtvis rätt i att integritetskollen inte är heltäckande ochatt den inte är ett verktyg för att verkligen mäta säkerhet. Mensyftet med sajten är inte att presentera en teknisk lösning. Det äratt väcka uppmärksamhet kring integritet.

Det är bra att diskussionen omintegritet nu kommer upp på agendan. I utländska IT- ochmarknadsföringsmedier, som Wired och Adweek, har frågan domineratdebatten i höst och det var bara en tidsfråga innan den skulle dykaupp i Sverige. Men låt nu inte frågan handla om teknik förtekniker. Så länge som diskussionen förs på den nivån, såär det långt över huvudet på vanliga användare. Den endaverkliga effekten blir att vanligt folk ”stänger av” ochfortsätter surfa på samma osäkra sätt som tidigare. Vad har mandå uppnått genom att värna nivån på debatten?

I dag använder nio av tio svenskarInternet, enligt .se:s rapport ”Svenskarna och internet”. Vianvänder det också på ett nytt sätt. Vi använder mer öppnawifi-nätverk, betalar och uträttar bankärenden. Men den ökadeanvändningen för också med sig risker. Rapporten visar också attoron för integriteten ökar. Men mest oroande är att två av tre iundersökningen instämmer i att ”jag har inget att dölja”. Detär en alarmerande aningslöshet.

Alla som jobbar med IT-säkerhet ochintegritet vet att användarens beteende är helt avgörande. Ingetsystem eller program i världen kan kompensera för osäkertanvändarbeteende, som att koppla upp sig på fri wifi eller attskicka kortuppgifter på en osäker förbindelse. Det är ocksådetta vi vill peka på med integritetskollen.se:Din dator läcker mer information än vad du tror och du måste tänkapå vad du gör på nätet, så att du inte exponerar dig på ettfarligt sätt.

För användare som har TOR eller någotannat anonymitetsnätverk, så ger inte kollen ett rättvisanderesultat. Det är vi medvetna om, men kan också konstatera att viborde informerat tydligt om detta på sajten. I praktiken spelar detingen roll; de användare som är tillräckligt avancerade ochintegritetsmedvetna för att använda TOR är knappast målgruppenför en informationskampanj.

Det senaste året har debatten omövervakning mognat, både i Sverige och internationellt. I ställetför att endast diskutera statlig övervakning har nu allt flerbörjat intressera sig för hur företag snokar på våra surfvanoroch kartlägger oss som kunder. Det är inte ett särskilt långtsteg innan vårt beteende online börjar kopplas ihop med vårakundkort eller andra spår vi lämnar efter oss i butiker. Imarknadsföringsbranschen har mottagandet närmast varitskräckblandad förtjusning. Man ser alla möjligheter till effektivreklam, men skräms av risken för negativ publicitet om övervakning.Den verkliga risken, att man faktiskt kränker människors rätt tillett privatliv, verkar däremot inte stå högt på dagordningen.

För mig är det stora problemet att vihar företag som inte har några som helst gränser för hur deövervakar sina kunder och att vi har en lagstiftning som tillåterdem att göra det. Att detta lillebrorssamhälle inte får meruppmärksamhet är för mig den verkliga skandalen, inte att vi ochandra företag försöker uppmärksamma det genom att informeramänniskor om hoten mot integriteten. 

I valet mellan att förenklakommunikationen för att nå vanliga användare och att föra endebatt tekniker emellan, så väljer jag den förenkladekommunikationen. Jag vill påverka samhället, inte bara få en klapppå axeln från ett fåtal specialister.

Xerxes Malekani,
Skandinavienchef 
F-Secure

Oroar du dig över vad företag lagrar för uppgifter om dig?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela