Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Mina skattepengar ska inte betala våld mot barn"

1 av 1

Privat

Debatt | 08/01/2015 10:02

Jakob Lindén: "Hur hårt det än låter är sanningen att vi skattebetalare betalar för att barn och unga far illa varje dag. Du som läsare kanske inte ser det, men barnen som upplever det ser och upplever förtrycket varje dag i skolan, hos myndigheter eller i hemmet"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Våldet står påagendan. Ett komplext och mångfacetterat våld, som alldeles förofta uttrycker sig genom olika former av maktmissbruk.

FNger i flera rapporter kritik till Sverige. FN kritiserar framförallt behandling av häktade barn, isolering i ungdomshäkten, brutaltpolisvåld och outredda hatbrott i Sverige. Enligt regeringen ärkritiken välkänd.

Jag vet att mångapoliser utbildas och blir bättre, jag vet att många poliser ärkompetenta och ofta agerar helt rätt. Jag har faktiskt sett ochupplevt ett och annat humant bemötande med egna ögon. Jag förståratt poliser och ordningsvakters arbetsmiljö är mycket pressad, oftaär passen långa och lönerna låga. Det måste få en ändring menförst måste vi förändra normer och strukturer.

Dock skiljer sig polisersoch ordningsvakters utbildning och krav nämnvärt, vilket i förstahand drabbar individer som blir offer för okunniga och olämpligaordningsvakter. I andra hand drabbar det samhället, pengar slösasoch resurser som borde tillgodoses används inte. Skattesänkningarhar bidragit till att en socialsekreterare får tio gånger mer attgöra än vad hon hade att göra för tio år sedan. Polisen tvingasfokusera på att föra statiskt istället för uppfölja, utreda ochsamverka med socialtjänst. Värst drabbas oskyldiga barn som vuxitupp i dysfunktionella familjeförhållande.

Men det försvarar intehur den svenska regeringen agerat. Ett första steg är att göraFN:s barnkonvention till svensk lag, frågan utreddes så sent som2012 men den tidigare regeringen nonchalerade frågan och sen komkritiken befogad från FN. Kritiken har bevisligen inte varit okändsedan tidigare, flera organisationer har ständigt slagit larm om attbarns rättigheter kränks och att barnkonventionen måste bli svensklag, där ibland Unicef och Rädda barnen om inte regeringen litar pådessa är läget oroande. 

 Ett andra steg är att utbilda och ge merresurser till myndigheter och omedelbart sätta stopp för attsvenska skattepengar hamnar i skatteparadis utomlands. På grund avregeringskrisen och Sverigedemokraternas ökande inflytande bromsastyvärr potentiella åtgärder för att förbättra barn och ungasrättigheter i Sverige. Som läget ser ut idag måste politikersamarbeta över blockgränserna, jag hoppas politiker och våramakthavare verkligen insett det.

Den viktigastefrågeställningen är trots allt inte - Vad regeringen gjorttidigare? Snarare – Vad blir nästa steg för att få bukt medoutredda hatbrott och brutalt våld som utövas i tjänst som arvodeav våra gemensamma skattepengar? 

Hur hårt det än låter ärsanningen att vi skattebetalare betalar för att barn och unga farilla varje dag. Du som läsare kanske inte ser det, men barnen somupplever det ser och upplever förtrycket varje dag i skolan, hosmyndigheter eller i hemmet. Jag har sett våld på nära håll mångagånger, jag vet precis vilka oerhörda psykologiska effekter våldetger. Våld borde inte accepteras mot barn eller mot någon. Därförkräver jag i alla fall att mina skattepengar fördelas till vad somär bäst för barnen. Barnen är vår framtid och ”Alla barn harrätt till liv och utveckling".

Jakob Lindén,
Författare ochföreläsare  

Håller du med?