Onsdag 8 Dec
Stockholm

CUF: "Glöm inte att det är vår förbannade plikt att hjälpa flyktingar"

Matilda Molander (CUF): "Om revolutionen misslyckas, om president Snow återtar makten och Katniss måste fly med sin familj till Sverige, vad händer då?"

Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Tredje Hungergamesfilmen går på bio,upproret mot den auktoritära diktaturen har startat. Katniss stårmitt i massakrerna och förstörelsen som en symbol för folkets kampför frihet och miljoner människor världen över upprörs, gråteroch hoppas med henne.

Men om revolutionen misslyckas, ompresident Snow återtar makten över Panem eller det ännu värreutvecklas till ett sekteristiskt inbördeskrig mellan de olikadistrikten och Katniss måste fly med sin familj till Sverige, vadhänder då? Ska hon försöka bearbeta sina krigstrauman och skapasig en ny framtid med ett preliminärt uppehållstillstånd sombedöms igen vart tredje år. Det är ett av förslagen somKristdemokraterna lagt fram för att minska kostnaderna förinvandring till Sverige och snabba på integrationen.

Förutom att flyktingmottagande är vårförbannade plikt så är invandring också en stor tillgång förSverige. Möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheterär en grogrund för nya idéer och innovationer, precis det somgjort vårt land rikt, från LM Ericsson till Spotify.

För att vi ska kunna tillgodogöra ossså mycket som möjligt av invandringens goda effekter är det avyttersta vikt att de som kommer hit snabbt känner trygghet och vågarsatsa på sina nya liv här. Tillfälliga uppehållstillstånd somomprövas vart tredje år är i detta avseende helt kontraproduktiva.

Många av de flyktingar som kommer tillSverige betalar stora summor till olika flyktingsmugglare för attkunna ta sig den långa och farliga vägen in i, och genom Europa. Omall den tid, all den energi och alla de pengar som idag läggs ikriminella ligors händer istället kunde användas för att etablerasig i Sverige skulle vi få mycket gratis. Därför vill vi att detska bli möjligt att söka asyl på svenska ambassader utomlandsistället för att flyktingar ska behöva ta sig illegalt tillSverige. 

Då minskar vi kriminella ligors inflytande, kortar de långaväntetiderna på flyktingförläggningar i Sverige och gör detmöjligt för Katniss och andra flyktingar att lägga sin energi ochsina pengar på att etablera sig i Sverige istället för på attförsöka ta sig hit.

Matilda Molander,
Migrations- och integrationspolitisktalesperson CUF

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela