Tisdag 30 Nov
Stockholm

Drogexpert: "Sverige behöver en helt ny narkotikapolitik för att minska dödstalen"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Magnus Callmyr: "Sverige har ett antal år i rad nu slagit nya rekord för narkotikadödligheten. När siffrorna för 2014 presenteras om ett antal månader kommer vi med största sannolikhet läsa om nya rekordsiffror för antalet döda"

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Magnus Callmyr är narkotikadebattör samt författare till boken Nätdroger & RC-droger.

Läs mer om honom på www.magnuscallmyr.se

De senaste veckorna har vi kunnat läsai media om ett antal dödsfall bland ungdomar kopplade till den såkallade Superman-drogen. Det är alltid tragiskt att läsa om dessaförtida dödsfall. Det blir än mer tragiskt med insikten om att enannan narkotikapolitik än dagens, med största sannolikhet, hadeinneburit att de funnits kvar i livet.

Den politik som våra politiker bestämtska råda bygger på en utopi om det narkotikafria samhället därden som vill berusa sig ska hålla sig till den statligtsanktionerade drogen alkohol. Vill man berusa sig på annat sätt, tex med något preparat som klassats som narkotika, riskerar man intebara social brännmärkning och juridiska problem som förstörframtidsmöjligheter, utan även sitt liv och sin hälsa. Och detta imånga fall i onödan.

Ovannämnda ungdomar valde som såmånga andra ett alternativ till alkohol som de trodde var ecstasymed den aktiva substansen MDMA. Tyvärr var det inte det, utan dendrog som såldes som ecstasy-pillret ”Superman” visade siginnehålla den aktiva substansen PMMA. I den vetenskapliga artikelöver olika drogers skadeverkningar som professor David Nuttpublicerade i The Lancet för ett par år sedan kommer ecstasy/MDMAmycket långt ner på listan. Men det gäller inte PMMA som av en deltros likna MDMA. PMMA fungerar biokemiskt annorlunda och ärbetydligt starkare än MDMA, och därav följer en hel del dödsfalli dess spår.

PMMA förekommer i ecstasy-kopior somen följd av att MDMA och dess huvudsakliga råvara safrol ärförbjudna, och i kriget mot drogerna jagas dessa substanser av våramyndigheter. När tillverkare inte får tag på safrol används istället anisfröolja, med den olyckliga konsekvensen att PMMAuppstår i stället för MDMA. I jakten på det narkotikafriasamhället, fritt från MDMA, har samhället i stället drivit framen mycket farligare produkt som denna gång visade sig som”Superman”. Nästa gång blir det under ett annat namn.

Vi har sett det tidigare med dessa NyaPsykoaktiva Droger (NPS). De senaste åren har vi läst om dödsfallpå grund av spice, Bromo Dragonfly, 5-IT, Krypton, MT-45, AH-7921och flera andra NPS. Samtliga dessa droger är reaktioner på vårtsamhälles narkotikapolitik. Att bemöta dessa med utopinnarkotikafritt samhälle fungerar inte. Vi behöver förändra vårtangreppssätt!

Med en annan narkotikapolitik där viinte jagar individer som använder narkotika finns det möjlighet attundvika dödsfall av falska ecstasy-piller genom spridning av detest-kit som visar om pillret innehåller MDMA eller PMA/PMMA. Med enannan ANDT-utbildning kan vi informera om droger på ett trovärdigtsätt i stället för med dagens osakliga och bristfälligainformation. Dessutom kan vi lära ut vad man ska tänka på om manvill använda ecstasy och hur man minskar riskerna. Det är att värnaom våra medborgare och minska skadeverkningarna i stället för attbedriva meningslös signalpolitik.

Sverige har ett antal år i rad nuslagit nya rekord för narkotikadödligheten, och förra åretpresenterades dessutom nya rekordsiffror för antalet individer somfastnat i ett missbruk. När siffrorna för 2014 presenteras om ettantal månader kommer vi med största sannolikhet läsa om nyarekordsiffror för antalet döda. Om våra politiker vill så gårsiffrorna att minska, men det kräver att vi lämnar gamlaföreställningar om vad som fungerar och vilket målet för vårnarkotikapolitik är. Sverige behöver skyndsamt en nynarkotikapolitik med inriktning på att minska problem ochskadeverkningar i stället för att sikta på att nå en utopi!  

Magnus Callmyr,
Narkotikadebattör

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela