Söndag 5 Dec
Stockholm

Bryggerierna: "Ölskatt gör det svårare att få dricka riktigt god öl"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Berith Karlsson: "Att sänka alkoholskatten för småbryggerier skulle vara en signal för minskad alkoholkonsumtion. Småbryggerierna står för ett sunt förhållningssätt till alkohol med fokus på minskad kvantitet till förmån för kvalitet"

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vid årsskiftet höjdes återigenalkoholskatten för öl, precis som vid förra årsskiftet. Man villtillföra statskassan mer pengar och minska alkoholensskadeverkningar, två i grunden goda skäl. Dessvärre glömmer manen viktig sak när man skrider till verket – den snabbt växandeskaran av småbryggerier som poppar upp över hela landet och somsnart kan räknas i hundratal. De allra flesta av dessa drivs aveldsjälar som sliter med oavlönat kvälls- och helgarbete som endel i att få ekonomin att gå ihop.

Att belasta dessa entreprenörer medhöjd alkoholskatt kan komma att kväva ett gryende hantverksskrå isin linda. Småbryggerierna verkar på sin lokala marknad och drabbastill fullo av skattehöjningen medan de stora bryggerierna skepparstora delar av sin produktion till norra Tyskland där ölen säljsför återimport helt utan svensk alkoholskatt.

Dessbättre finns det en utomordentligtbra lösning för detta: ett EU-direktiv som påbjuder reduceradalkoholskatt för bryggerier med liten tillverkningsvolym. Dennaregel tillämpas redan av tjugo av medlemsländerna i EU med undantagför Sverige och Litauen i norr, och vinproducenterna Spanien,Italien, Cypern, Ungern och Slovenien i söder.

Att sänka alkoholskatten försmåbryggerier skulle vara en signal för minskad alkoholkonsumtion.Småbryggerierna står för ett sunt förhållningssätt till alkoholmed fokus på minskad kvantitet till förmån för kvalitet. Det gårtre burkar billig massproducerad öl på en flaska hantverksbryggt ölsom ofta kostar trettio kronor eller mer, och en sänkt alkoholskattskulle inte i första hand reducera priset, utan istället genereraarbete. När det gäller hantverksproducerad öl är nämligenarbetet räknat i timmar per liter producerad öl så oändligtmycket högre än för de stora bryggeriindustrierna.

Eldsjälarna som nyligen startat ortensenda lilla bryggeri skulle kunna lämna sitt gamla jobb till förmånför någon annan, och börja kunna ta ut lön för sitt hantverk. Debryggerierna som kommit lite längre skulle kunna gå från tre tillfyra anställda. Statskassan skulle få se en tillströmning avpengar i form av skatt och arbetsgivaravgifter långt högre än deminskade intäkterna för den reducerade alkoholskatten.

Dessutom skulle det ge en skjuts åtmatlandet Sverige när vi kan stoltsera med stabila småbryggerieröver hela landet som erbjuder en mångfald av dryck, lokaltproducerad och lokalt konsumerad.

Berith Karlsson,
Ordförande i Föreningen SverigesOberoende Småbryggerier

Bör skatten på öl från små bryggerier sänkas?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela