Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!
728
reaktioner idag

Ekonom: "Nej, minskad invandring botar inte massarbetslösheten"

"Förenklingar kring migrationens påverkan på samhället tycks det dock finnas gott om. I en välfärdsstat skapar stor befolkningstillväxt i kombination med låg jobbtillväxt oundvikligen stora offentliga kostnader"

Den 28 januari publicerade jag en debattartikel på Nyheter 24 om arbetslöshet. Artikeln har av flera läsare tolkats på ett sätt som inte var dess avsikt. Med tanke på responsen kan det vara passande med ett par förklaringar.

Till att börja med – en prognos är alltid en prognos. Att stiftelsen för strategisk forskning spår att 53 % av dagens arbetstillfällen kan försvinna innebär inte att det är skrivet i sten. Det är en uppskattning om framtiden, varken mer eller mindre.

Som flera har påpekat är det givetvis så att nya yrken alltid uppstått, och förmodligen alltid kommer att uppstå. Så långt är allt väl.

Man ska dock ha klart för sig att många av de nya företag som växer fram idag är mindre arbetskraftsintensiva än 1900-talets motsvarigheter. Ett välkänt exempel är Kodak, vid sin höjdpunkt hade företaget 145 300 anställda. Facebook, med ett börsvärde som vida överstiger vad Kodak någonsin hade, klarar sig med bara 5000. Instagram nöjde sig med 13. Att ett företag ersätts av ett nytt innebär inte att lika många nya arbeten skapas.

Andra läsare har försökt koppla samman en framtida massarbetslöshet med invandringspolitik. I Sverige sker i dag en ökning av invandringen som inte motsvaras av en lika snabb jobbtillväxt.

Detta ger sociala kostnader och arbetslöshet initialt. Över tid är en stor befolkningstillväxt utan en stor jobbtillväxt ohållbart för den offentliga ekonomin.

Det innebär dock inte, att man kan lösa en strukturell massarbetslöshet av den storleken med migrationspolitik. Om 53 % av arbetstillfällena går förlorade kan det inte åtgärdas genom en minskad invandring, hur strikt en sådan politik än skulle vara. Invandringen utgör inte en tillräckligt stor andel av arbetskraften.

Gapet mellan befolkningstillväxt och jobbtillväxt kan däremot minskas. I svensk politik har två synsätt dominerat, antingen minskar gapet genom fler jobb eller genom mindre invandring. Det senare synsättet förespråkas främst av SD medan övriga partier förespråkat det tidigare. De nya förslagen på migrationsområdet från KD och FP antyder att vissa partier tycks vilja se en kombination av dessa synsätt.

Att gissa vems metod som skulle bli mest framgångsrik är även det en prognos om framtiden, och de är som sagt inte helt oproblematiska att genomföra. Eller träffsäkra, för den delen. Så det lämnar jag därhän.

Förenklingar kring migrationens påverkan på samhället tycks det dock finnas gott om. I en välfärdsstat skapar stor befolkningstillväxt i kombination med låg jobbtillväxt oundvikligen stora offentliga kostnader. I Finland där invandringen länge varit låg är problemformuleringen den motsatta. Varken stor arbetslöshet eller arbetskraftsbrist är önskvärd.

Missförstånd likt dessa tycks uppstå i ett debattklimat där två motpoler tillåts dominera. En där invandring alltid är orsaken till problem, och en där invandring aldrig kan orsaka problem. Verkligheten är tyvärr betydligt mer komplex än så.

Petter Andersson Månsby,
Magisterstudent Ekonomisk historia

Håller du med?

Mer:

Ekonom: "Dagens massarbetslöshet är bara början"