- Foto: Privat/TT

Ekonom: "Nej, minskad invandring botar inte massarbetslösheten"

"Förenklingar kring migrationens påverkan på samhället tycks det dock finnas gott om. I en välfärdsstat skapar stor befolkningstillväxt i kombination med låg jobbtillväxt oundvikligen stora offentliga kostnader"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Petter Andersson Månsby läser till en magisterexamen i ekonomisk historia på Handelshögskolan i Göteborg, och intresserar sig extra för globalisering och industrialiseringen.

Den 28 januari publiceradejag en debattartikel på Nyheter 24 om arbetslöshet. Artikeln har avflera läsare tolkats på ett sätt som inte var dess avsikt. Medtanke på responsen kan det vara passande med ett par förklaringar.

Till att börja med – enprognos är alltid en prognos. Att stiftelsen för strategiskforskning spår att 53 % av dagens arbetstillfällen kan försvinnainnebär inte att det är skrivet i sten. Det är en uppskattning omframtiden, varken mer eller mindre.

Som flera har påpekat ärdet givetvis så att nya yrken alltid uppstått, och förmodligenalltid kommer att uppstå. Så långt är allt väl.

Man ska dock ha klart försig att många av de nya företag som växer fram idag är mindrearbetskraftsintensiva än 1900-talets motsvarigheter. Ett välkäntexempel är Kodak, vid sin höjdpunkt hade företaget 145 300anställda. Facebook, med ett börsvärde som vida överstiger vadKodak någonsin hade, klarar sig med bara 5000. Instagram nöjde sigmed 13. Att ett företag ersätts av ett nytt innebär inte att likamånga nya arbeten skapas.

Andra läsare har försöktkoppla samman en framtida massarbetslöshet med invandringspolitik. ISverige sker i dag en ökning av invandringen som inte motsvaras av enlika snabb jobbtillväxt.

Detta ger socialakostnader och arbetslöshet initialt. Över tid är en storbefolkningstillväxt utan en stor jobbtillväxt ohållbart för denoffentliga ekonomin.

Det innebär dock inte,att man kan lösa en strukturell massarbetslöshet av den storlekenmed migrationspolitik. Om 53 % av arbetstillfällena går förloradekan det inte åtgärdas genom en minskad invandring, hur strikt ensådan politik än skulle vara. Invandringen utgör inte entillräckligt stor andel av arbetskraften.

Gapetmellan befolkningstillväxt och jobbtillväxt kan däremot minskas. Isvensk politik har två synsätt dominerat, antingen minskar gapetgenom fler jobb eller genom mindre invandring. Det senare synsättetförespråkas främst av SD medan övriga partier förespråkat dettidigare. De nya förslagen på migrationsområdet från KD och FPantyder att vissa partier tycks vilja se en kombination av dessasynsätt.

Att gissa vems metod somskulle bli mest framgångsrik är även det en prognos om framtiden,och de är som sagt inte helt oproblematiska att genomföra. Ellerträffsäkra, för den delen. Så det lämnar jag därhän.

Förenklingar kringmigrationens påverkan på samhället tycks det dock finnas gott om.I en välfärdsstat skapar stor befolkningstillväxt i kombinationmed låg jobbtillväxt oundvikligen stora offentliga kostnader. IFinland där invandringen länge varit låg är problemformuleringenden motsatta. Varken stor arbetslöshet eller arbetskraftsbrist ärönskvärd.

Missförstånd likt dessatycks uppstå i ett debattklimat där två motpoler tillåtsdominera. En där invandring alltid är orsaken till problem, och endär invandring aldrig kan orsaka problem. Verkligheten är tyvärrbetydligt mer komplex än så.

Petter Andersson Månsby,
Magisterstudent Ekonomisk historia

/
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.