Stockholm

Adam Agerbrink: "Betyg från fyran är bra – men räcker inte"

Adam Agerbrink: "Vi måste kunna hjälpa fler redan i tidig ålder för att undvika att man skjuter upp problemen och istället skapar stress och psykisk ohälsa hos högstadie- och gymnasieelever"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I dag kom ett besked som bör vara glädjande för alla som vill se mer rättvisa och mindre psykisk ohälsa i skolan. Betyg från årskurs fyra är ett rättssäkert och hållbart sätt att upptäcka utmaningar tidigare. Att bristande kunskaper och inlärningssvårigheter upptäcks för sent leder självfallet till stress och utbrändhet hos de unga som tyvärr inte når upp till kunskapskraven. Tidigare betyg ser till att dessa utmaningar kan bekämpas tidigare och att det inte hänger på vilken lärare du råkar ha.

Det är dock omöjligt att säga att tidigare betyg räcker för att lösa skolans alla utmaningar. Betyg kan stressa unga - absolut - men det är ju inte betygens fel. Betyg mäter bara kunskap. Stress uppstår snarare på grund av att läraren inte har tid att berätta för varje elev vad hen kan göra för att nå lite längre. Utan vägledning är det givetvis svårt att veta hur man ska komma ifrån F-varningar och stress. Elever är inte likadana och det måste vara självklart att lärare behöver kunna lägga mer tid på eleverna. Stress uppstår även när man känner att man inte når de mål man själv har satt upp. Många elever sätter extremt höga krav på sig själva som blir svåra att nå. Det måste vara okej att inte få A i allt. Det måste vara okej att inte vara bäst.

I skoldebatten är det också viktigt att inse att många unga inte bara är stressade, utan tyvärr mår dåligt - alldeles för dåligt. Individanpassningen av skolan måste fortsätta och den psykiska ohälsan måste bekämpas mer aktivt. Genom att skolan har tätare kontakt med Ungdomsmottagning och BUP kan fler få hjälp på ett sätt som passar just en själv. Fler hälsosamtal med skolsköterska och skolans kurator kan också ta bort den höga tröskel många unga måste ta sig över innan man vågar prata om hur man faktiskt mår.

Tidigare betyg är bra. Vi måste kunna hjälpa fler redan i tidig ålder för att undvika att man skjuter upp problemen och istället skapar stress och psykisk ohälsa hos högstadie- och gymnasieelever. Men tidigare betyg räcker inte. Det är dags att ta krafttag mot den alltför utbredda psykiska ohälsan. 

Det är dags att lärare får mer tid med elever för att kunna hjälpa unga framåt. Det är dags att vi ser till att skolhälsan tar sitt ansvar. Betyg från fyran är ett riktigt bra skolförslag - men det räcker inte.

Adam Agerbrink,
Ledamot i Moderat Skolungdoms rikskommitté

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.