Torsdag 2 Dec
Stockholm

"Jo, nog är det rätt att klassa Allt åt Alla som extremister"

1 av 10
2 av 10
3 av 10
4 av 10
5 av 10
6 av 10
7 av 10
8 av 10
9 av 10
10 av 10

Torbjörn Jerlerup: "Om man samlar pengar till RF, bejakar politiskt våld och jämställer kapitalism och fascism, får man finna sig i att ses som våldsbejakande och extrema"

Kommentera (121)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Torbjörn Jerlerup på Twitter: @Jerlerup

VänstergruppenAllt åt Alla klassas på regeringens nya sajt mot Våldsbejakandeextremism, Samtalskompassen, som vänsterextrem ochvåldsbejakande.

Det har fått flera debattörer och Allt åtAlla att protestera högt. Till exempel hos Aftonbladet den 27 februari därAllt Åt Alla frågar om det är deras guidade bussresor till det rika Saltsjöbaden somgjort att de klassas som vänsterextrema. 

Det är knappastdärför de klassas som extrema. Snarare för deras kommunistiska grundsyn där våld och skadegörelse finns med som ett legitimtalternativ kanske för deras stöd till den öppet våldsbejakande RevolutionäraFronten?

Så här skriver de:

"Vimenar att skiljelinjen mellan ”bra” och ”dålig” taktik intelöper mellan våld och icke-våld, utan mellan en taktik där vibestämmer, och en där någon annan, i det här fallet polisen,sätter spelreglerna."

Förraåret i maj arrangerades en Brytfest i Lund som urartade. Arrangörtill det autonoma och "spontana" gatufestandet var blandannat Allt åt Alla. Gatufestarna drog in på en barnteater,Stenkrossen, som de totaldemolerade.Efteråt påstod givetvis Allt Åt Alla att de inte hade något allsmed det att göra, trots uppmaningarna till så kallad autonom "gatufest".

Menmest graverande är nog Allt åt Allas politiska och finansiella stödtill Revolutionära Fronten

RF är vår mest extremavåldsbejakande vänsterrörelse, De definierar kapitalism ochfascism som två sidor av samma mynt och vill använda våld mot bådefascism och kapitalism. Så här beskriver de sig själva: 

"Revolutionära Fronten erkänner alla kampmetoder ochser fredligt motstånd och revolutionärt våld som lika delar av denrevolutionära klasskampen. Användandet av revolutionärt våld servi som en rent taktisk och politisk fråga och inte som enmoralisk."

Om man jämställer kapitalismen och fascismkommer deras våld (det offensiva "självförsvaret") attvändas inte bara mot nazister utan även mot andra som ses som"fienden". Mycket riktigt har t.ex. liberaler,kristdemokrater och företagare liksom högerextremister utsatts förRF:s våld. Fackföreningar och Vänsterpartiet har hotats. 

Alltåt alla stödjer RF öppet, och har upprepade gånger ocksåjämställt fascism och kapitalism, precis som RF. Ja, de gårstundtals längre än RF och påstår att kapitalismens våld är värre än nazisternasvåld.

"Det våld som fascisterna står för i nulägetär ingenting jämfört med det våld som det kapitalistiskasamhället utsätter människor för varje dag."

2013skrev de en artikel om att "Bejaka radikaliseringen! Om repressionenmot Revolutionära fronten" där de gav sitt stöd till gripna "antifascister" frånRF efter Kärrtorps-upploppen.

"Vi kan inte buga oss framtill kommunismen. Bara kämpa oss dit. Genom att vägra låta andrasätta våra agendor, definiera våra projekt eller angripa vårabreda miljöer. Vare sig angreppet kommer från fascister,säkerhetspolisen, borgerliga ledarskribenter eller liberalaexpertutredningar."

Om man söker på Archive.org ser manatt Allt Åt Alla de senaste dagarna redigerat bort en detalj frånartikeln om RF. 

Sedan 2013 har det funnits information påsidan om en kväll för att samla in pengar till stöd för gripnaRF-aktivister.

"Den8 december anordnar Allt åt alla en antifascistisk föredrags- ochkafekväll på Kafe44. Allt överskott går till stödarbetet för degripna antifascisterna."

Jag vet inte hur regeringensexperter på Våldsbejakande extremism tänkt. Men om man samlarpengar till RF, bejakar politiskt våld och jämställer kapitalismoch fascism, får man finna sig i att ses som våldsbejakande ochextrema. 

Torbjörn Jerlerup,
Liberal Socialdemokratisk debattör

Är Allt åt Alla extremister?
Tack för din röst!
Kommentera (121)
Kopiera länk
Dela