Stockholm

Nio kvinnor från Ung Vänster: "RF och AFA är våra kamrater"

Revolutionära Frontens Facebooksida.
Revolutionära Frontens Facebooksida.

"Jonas Sjöstedt har svikit oss som behöver AFA och RF för att känna oss trygga. De som går emellan och försvarar oss är kamrater från Antifascistisk Aktion och Revolutionära Fronten", skriver nio personer från Ung Vänster.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om RF

"Revolutionära fronten består av lokala grupper med mer eller mindre formella ledare och har tydliga regler för medlemskap och förhållningsregler, men saknar en central ledning. RF har sina rötter i Afa (Antifascistisk aktion) och bildades efter EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Det övergripande målet är att avskaffa dagens samhällsordning genom revolution och ersätta den med självständiga arbetarkollektiv som styrs av direktdemokrati. På mer omedelbar sikt är målet att försvara arbetarklassen mot olika typer av angrepp. Dessa kan innefatta allt från fysiska attacker från vit makt-miljön till förändringar i arbetsrättslagstiftningen."

- Ur Säkerhetspolisens sammanfattning av den autonoma miljön i Sverige.länka in denna i "Autonoma miljön i Sverige"
Bakgrunden

I kvällens avsnitt av Uppdrag Granskning tas vänstervåldet upp. I UG får vi bland annat se klipp från aktioner genomförda av Revolutionära Fronten, riktade mot både nazister och liberaler.

Onsdagen den 16/4 medverkade Jonas Sjöstedti en intervju med Sveriges Radio angående de konflikter som nu präglar UngVänster. Konflikter som förbundsledningen försöker kväsa genom uteslutningaroch hot i stället för att hörsamma 400 medlemmars underskrifter förextrakongress, ny förbundsledning och ökad interndebatt

Detta kommenterarJonas Sjöstedt med att det endast handlar om "en grupp pojkar" somenligt honom bara är ute efter att provocera och att dessa personer inte hörhemma i organisationen. 

Genom att förminska och osynliggöra alla oss, främstoss tjejer, som inte bara delar de åsikter som medlemmar blivit uteslutna för,utan även råkar vara några av de som blivit uteslutna, visar Jonas Sjöstedttydligt sitt förhållningssätt till feminismen i praktiken. Det finns enmotsättning i att han, som partiledare för ett feministiskt parti, använder sigav den här sortens härskartekniker i sitt försök att göra konflikten i UngVänster samt synen på antifascistiskt självförsvar till en"grabbgrej". Detta går inte i linje med en feministisk hållning. 

Självförsvaret är inte heller någon grabbgrej, det är livsnödvändigt för varjekamrat, oavsett kön, som kämpar för feminism och socialism! Vi är många inomUng Vänster som är väl medvetna om detta och självförsvarets nödvändighetbevisas inte minst av de senaste månadernas händelser. 

Den 15:e december, gicknazister till angrepp mot fredliga demonstranter i Kärrtorp. De som gickemellan och försvarade demonstrationen var kamrater från Antifascistisk Aktionoch Revolutionära Fronten - inte polisen. Samma dag uteslöts vår kamrat ochdåvarande distriktsordförande för Örebro Län Markus Allard från vårtungdomsförbund, bland annat för att han vägrat att ta avstånd från de, som vidtidpunkten för uteslutningens verkställande, försvarade demonstrationen iKärrtorp. 

Därefter, natten mellan 8:e och 9:e mars, attackerade nazister vårakamrater i Malmö som deltagit i en feministisk demonstration. En kamrat blevknivhuggen i lungan medan Showan blev så svårt misshandlad avnazisterna att han fick livshotande skador och hamnade i koma under en veckastid. 

När Sveriges Radio ställde frågan om det finns någon substans i huruvidadet krävs självförsvar för oss gräsrotsaktivister så svarade Jonas Sjöstedt med"Sverige är en rättstat, det finns ingen rätt för någon att ta lagen iegna händer och att angripa andra med våld, det gäller alla i det härsamhället". Det är så otroligt lätt för personer inom det politiskaetablissemanget att uttala sig på detta sätt. 

Jonas Sjöstedt befinner sig i enposition i samhället som gör det möjligt för honom att likställa nazisters våldmot fredliga demonstranter med antifascistiskt våld. För dagens unga inomvänstern är självförsvar inget val, det är en verklighet i det kapitalistiskasamhälle som för var dag blir allt osäkrare och farligare. Det är lätt förpolitiker att ta avstånd från vår verklighet, det görs oftast i form avpraktisk handling snarare än i ord. 

Vi, och många med oss, kan däremot inte taavstånd från den verklighet som vi lever i. Vi människor är och kommer alltidatt vara produkter av vår omgivning. Jonas Sjöstedt som både är man, vit,medelålders, politiker, boende på Östermalm och i beskydd av SÄPO, är givetvisinget undantag. Samma sak gäller det parti och det ungdomsförbund som vägrar sesina gräsrotsaktivisters verklighet. 

Genom att aktivt ta avstånd från dessaorganisationer, tar man avstånd från det lilla skydd som möjliggör för ossaktivister att fortsatt bedriva vår kamp för feminism och socialism. 

Tekla Alsbjer, f.d. ordförande Ung Vänster Örebro
Emilia Nilsson, f.d. klubbstyrelseledamot Ung Vänster Örebro
Jennifer Caztis, klubbstyrelseledamot Ung Vänster Örebro
Otilia Joao, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Uppsala
Alva Mjöbäck, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Uppsala
Agnes Öberg, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Uppsala
Fanny Wallin, distriktstyrelseledamot Ung Vänster Västmanland
Olivia Molund, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Västmanland 
Denize Mathisson, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Blekinge

LÄS MER: Vänsterpartiet och Ung Vänster vägrar svara på frågor om debattartikeln.

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.