Lördag 27 Nov
Stockholm

"Därför vore det en dålig idé att sänka rösträttsåldern"

Oskar Svärd: "För att rösta måste man ha skaffat sig en viss vuxenerfarenhet av livet. Att myndighetsålder och rösträttsålder sammanfaller är därför naturligt"

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Oskar Svärd är 19 år gammal och arbetar som kommun/regionpolitiker i Kumla Kommun/Örebro Län. Mina största områden jag ansvarar för är skolan i Kommunen och Miljö/Klimat i regionen. 

Jagblev medlem i Moderata Ungdomsförbundet när jag var femton år.I dag är jag inne på mitt tjugonde och arbetar som politiker förnya moderaterna. Jag upptäckte då, och förstår fortfarande attpolitiken är svår samt att det tar sin tid att bli insatt. Detta ärinte generellt utan givetvis från individ till individ. Jag trordock, med stöd i mina egna erfarenheter, att en sänktrösträttsålder inte skulle vara bra.

Dendemokratiska modell som Sverige har i dag bygger på att folket harden övergripande makten. Därför bör de som röstar fram vilka somska bestämma i riksdag, landsting/region och kommunfullmäktige havissa grundläggande kunskaper, men också hunnit skaffa sig en vissvuxenerfarenhet av livet. Att, som i dag, myndighetsålder ochrösträttsålder sammanfaller är därför naturligt.

Någotsom är viktigt att tänka på är att politiker har ansvaret attbesluta i frågor på alla samhällsområden. Riksdagen beslutar närdet gäller lagar, olika skattenivåer samt bidrag som kommuner ochlandsting/regioner får som stöd när deras uppgifter skaverkställas. Kommun- och landsting/regionpolitiker bestämmer lokalaskattenivåer, även om genomförandet när det gällersamhällsutbyggnad, omsorg om barn och äldre, men också omsjukvård, kollektivtrafik och frågor som har betydelse församhällets utveckling.

Attrösta i allmänna val, till alla nivåer, betyder alltså att manväljer ut de personer man tycker är de lämpligaste att styrasamhället. Även om det blir allt vanligare med omröstningar iuppdykande frågor, till exempel i underhållningsprogram, så kandessa typer av omröstningar när det gäller allvar och konsekvenserinte jämföras med val för att utse dem som ska leda vårtsamhälle. 

Ledamöter av riksdag, landsting/region ochkommunfullmäktige ska besluta för hela folket i frågor som harverklig betydelse för landets invånare.

OskarSvärd,
Moderaterna i Örebro

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela