Onsdag 20 Okt
Stockholm

Grön Ungdom: "Männen är Sveriges största demokratiska problem"

Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Grön Ungdom
Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Grön Ungdom. Foto: Linnea Ornstein

APRIL APRIL "Det tycks finnas ett inneboende problem i det politiska deltagandet bland män, där många tycks benägna att luras av populistiska förslag eller direkta lögner - Män till exempel starkt överrepresenterade bland sverigedemokratiska väljare", skriver Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, båda språkrör för Grön Ungdom

Kommentera (46)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Rösträtt enligt Wiki

"Rösträtt är rättigheten att rösta i allmänna politiska val. Med allmän rösträtt menar man att alla medborgare i en stat eller medlemmar i en kommun har rätt att rösta, om de nått en viss ålder. Valmanskår är en beteckning för kollektivet av samtliga personer som har rösträtt i ett visst politiskt val."

DEN HÄR DEBATTARTIKEL ÄR ETT APRILSKÄMT. LÄS MER HÄR.

Grön ungdom har länge drivit på för utökad rösträtt. Vi har drivit linjen att demokratisk påverkan är en rättighet, och inte ska motiveras med vilken kompetens individen har. Vi har fått mycket kritik för detta och inser nu att vi har haft fel. Att rösta är en viktig och komplicerad handling som inte kan överlåtas till vem som helst. Allmän rösträtt kan leda till en populistisk och ansvarslös politik, vilket vi också ser runt om i världen och i Sverige.

Få saker tyder på att det är ålder som är den avgörande faktorn för en persons politiska kompetens. Unga har tvärtom aldrig varit så politiskt engagerade som idag. Vi vill istället rikta blicken mot den svenska demokratins största skiljelinje - kön.

Dagens mansdominerade politik har misslyckats med samtliga stora utmaningar som klimat och jämställdhet, för att istället kretsa kring små och omogna frågor som sänkt skatt. Män är överrepresenterade bland klimatförnekare, abortmotståndare och som förövare vid så gott som samtliga våldsbrott.

Det tycks finnas ett inneboende problem i det politiska deltagandet bland män, där många tycks benägna att låta sig luras av populistiska förslag eller direkta lögner. Exempelvis är män starkt överrepresenterade bland sverigedemokratiska väljare.

Det är inte vår roll som politiker att avgöra om detta är en biologisk eller social företeelse, men trenden är så uppenbar att det vore ansvarslöst att inte lyfta frågan. Någonstans måste vi dra en godtycklig gräns, såsom den vid 18 år idag.

Som ett första steg föreslår vi ett kompetenstest där alla män över 18 år mönstras (liknande som inför den tidigare värnplikten) och får sin röstduglighet prövad. De som inte klarar testet ska få sin rösträtt indragen.

Vi i Grön Ungdom är måna om att alltid vara goda exempel och därför kommer manliga deltagare på vår kongress år 2015 inte att ha rösträtt. Det tror vi kommer få positiva effekter då debatten inte längre kommer att bestå av ryggdunk utan av konstruktiva diskussioner och förslag. Vi driver just nu kampanjen #redoför men inser att den är exkluderande. Därför startar vi nu också #interedoför där män i alla åldrar kan dela med sig av politiska förslag de inte förstår.

Demokratin är det viktigaste vi har. Vi har börjat lyssna på de som menar att alla inte kan delta i den, och vi är beredda att börja där det är viktigast.

Magda Rasmusson, språkrör Grön Ungdom
Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom

Är det rätt att begränsa mäns rösträtt?
Tack för din röst!
Kommentera (46)
Kopiera länk
Dela