Lördag 8 Maj
Stockholm

"Duktigflickasyndromet måste tas på allvar"

Pauline Fahlström: "Vi behöver satsa på en normkritisk skola där alla känner sig accepterade, vi behöver se till att skolkuratorer finns på varje skola och att psykiatrin får ökade resurser för att ta emot unga i behov av stöd.

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Pauline Fahlström är 19 år och studerar Genusvetenskap på Södertörns högskola. Hon är även styrelseledamot för Grön Ungdom i Stockholmsregionen, samt ersättare i utbildningsnämnden i Nacka kommun.

Följ henne på Twitter: @paulinefahl 

Det krävs större krafttag i skolan,psykiatrin och i vårt samhälle i det hela. Duktig flicka-syndrometförsvinner inte av sig självt.

Unga är den grupp som ökat störstmed att söka sig till psykiatrin sen 2000-talet enligt en rapportfrån Socialstyrelsen om psykisk ohälsa bland unga, publicerad 2013.Framträdande är den psykiska ohälsan hos unga kvinnor.

1 av 10 kvinnor söker sig i dag tillpsykiatrin men ohälsan påstås vara ännu mer utbredd enligtrapporten.

Som ung i dag upplever jag en oerhördpress. Vi är den första generationen som konstateras få sämreförutsättningar än våra föräldrar, samtidigt som vi växer uppi en tid präglad av individualism och en ekonomisk kris. Dettaställer krav på unga, och pressen är ofta svår att hantera. Närjag gick tredje ring i gymnasiet vet jag att det många gångerkonstaterades i min omgivning att stress och psykisk ohälsa varvanligare än att må bra. Att som ung uppleva att psykisk ohälsablir näst intill en norm visar på att samhället är på väg åtfel håll.

Vi måste ta åt oss av statistiken ochsatsa på unga och se till att stöd finns.

Den ökning i psykisk ohälsa som skettbland ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöverpsykiatrisk vård och har försämrade möjligheter för att etablerasig i samhället. Förutom faktumet att psykisk ohälsa är oerhörtskadligt för individen i sig, blir det också ett samhällsproblempå lång sikt.

Vi behöver satsa på en normkritiskskola där alla känner sig accepterade, vi behöver se till attskolkuratorer finns på varje skola och att psykiatrin får ökaderesurser för att ta emot unga i behov av stöd.

Duktig flicka-syndromet och pressen sommånga upplever i dag försvinner inte av sig självt, men om krafttagmot detta sker, minskar vi ett ökande folkhälsoproblem. Vi måsteproblemet på allvar, vi måste ta psykisk ohälsa på allvar.

Pauline Fahlström,
StyrelseledamotGrön ungdom i Stockholmsregionen

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela